Limit wykorzystany — jeśli kontrahent korzysta z limitu kredytowego, wówczas pole zawiera informację o aktualnym zadłużeniu kontrahenta. Umożliwi to również uwzględnianie obrotów z tym kontrahentem w zestawieniach sprzedaży dla odbiorców finalnych. Kontrahent powiązany art. Na dokumentach wystawionych dla kontrahentów wewnątrzunijnych, na zakładce [Dokumenty] widoczna jest sekcja Intrastat. VAT wg daty wystawienia — zaznaczenie parametru powoduje, że dla dokumentów wystawionych do

Zakładka [Handlowe] zawiera takie informacje o kontrahencie, jak status czy warunki płatności.

Na zakładce e-Handel znajdują się parametry dotyczące współpracy z Comarch e-Sklep, Comarch e-Sale oraz wszystko. Oprócz grupy domyślnej definiujemy tu języki dla wybranego sklepu oraz status dostępności i atrybuty czasowe dotyczy tylko Comarcgh e-Sklep.

Account Options

Jeżeli chcemy aby towar udostępniany był w większej ilości sklepów to możemy dla ułatwienia skorzystać z kopiowania danych z już ustawionego sklepu korzystając z przycisku.

Grupa domyślna — mamy możliwość wyboru domyślnej grupy. W polu tym nie może być wybrana Grupa główna oraz Handel wyboru zakladki, która jest węzłem głównym dla danego sklepu wybrana w konfiguracji sklepu. Grupa musi zawierać się w drzewie, które jest wysyłane do sklepu.

Handel wyboru zakladki

Jeżeli towar jest przypisany do kilku grup, ale na jego karcie zostanie określona grupa domyślna, po wybraniu tego towaru z wyszukiwarki prostej lub zaawansowanej w e-Sklep, otworzy się karta towaru ze ścieżką do grupy domyślnej. W zakładce [Dodatkowe] możemy wybrać jednostki pomocnicze wcześniej zdefiniowane na zakładce [Jednostki i kody]które mają być wysyłane do wybranego z listy sklepu internetowego.

Formularz pozycji cennika – zakładka e-Handel – Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Możemy zaznaczyć jedną z jednostek jako jednostkę Handel wyboru zakladki. Jeżeli jedna z jednostek pomocniczych ustawiona będzie jako domyślna to w Comarch e-Sklep będą dostępne tylko jednostki pomocnicze a dodatkowo będzie widoczna cena za jednostkę podstawową.

Do e-Sale wysyłana jest jednostka z zakładki Ogólne. Na zakładce [Wszystko.

Handel wyboru zakladki

Są to wspólne dane dla wszystkich sklepów. Na zakładce [Wspólne] jest parametr Towar nadrzędny z możliwością wskazania innego towaru, który będzie służył w e-Sklepie do łączenia ze sobą tych samych towarów ale o różnych atrybutach np.

Na zakładce e-Handel znajdują się parametry dotyczące współpracy z Comarch e-Sklep, Comarch e-Sale oraz wszystko.

Dodatkowo na liście zasobów i cenniku będzie można dodać kolumnę towar nadrzędny i użyć jej jako podstawy grupowania. Taki parametr powinien być zaznaczony na pogrupowanych towarach towarze nadrzędnych i towarach podrzędnych.

Inne w kategorii

Towary zgrupowane będą widoczne jako jeden towar po stronie Znane opcje zapasow e-Sklep, na którym będzie widoczna lista z wartościami atrybutu grupującego.

Po wyborze wartości, wyświetlą się dane dla konkretnej kartoteki, do której ta wartość atrybutu jest przypisana. Dla każdego atrybutu grupującego wyświetlana jest oddzielna lista.

Handel wyboru zakladki

W przypadku współpracy programu z internetową galerią handlową wszystko. Na pierwszej z nich wyświetlany jest parametr udostępniania tego towaru we wszystko. Na drugiej zakładce pionowej wyświetlana jest Kategoria wszystko. Czy ten artykuł był pomocny?