Umowa ta wciąż obowiązuje tymczasowo, instytucje odpowiedzialne za jej wdrożenie od  r. Podstawa prawna Podstawą prawną wspólnej polityki handlowej jest art. To ważne również z punktu widzenia pracowników. W ramach reformy w  r. Parlament wydał na nią zgodę 17 stycznia  r. Analizowałem wtedy dwa procesy w systemie ERP i nagle zauważyłem przy obwodnicy parking.

Modny system handlowy ICH

Kierownictwo firmy dysponuje teraz konsolš dowodzenia przedsiębiorstwem: zawsze wie co się aktualnie dzieje, kto i za co odpowiada. Na przykład: dzięki analizie otoczenia i konkurencji widzi gdzie powstajš zagrożenia - a gdzie otwierajš się nowe możliwoœci.

Modny system handlowy ICH

Zarzšdzanie wiedzš System Insoft CRM umożliwia gromadzenie Modny system handlowy ICH na temat kontaktów, produktów, konkurencji, rynku, projektów, pracowników itp.

System umożliwia gromadzenie danych mierzalnych - takich jak ceny czy kwoty sprzedaży. Przede wszystkim jednak system gromadzi trudno uchwytne dane niestrukturalne - takie jak luŸne opinie, tekst z opisem oczekiwań klienta, informacje o nieformalnych zależnoœciach itp.

Modny system handlowy ICH

Bardzo często właœnie ta informacja decyduje o zdobyciu klienta i utrzymaniu jego zadowolenia. Wykorzystanie modułów Help Desk oraz Encyklopedii Marketingowej usprawnia obsługę klienta.

Modny system handlowy ICH

Aktualne informacje na temat naszych produktów oraz produktów konkurencji, ich cen oraz właœciwoœci zwiększajš kompetencję całego zespołu, a co za tym idzie ułatwiajš zdobywanie klientów. Znajomoœć potrzeb klientów, tendencji na rynku oraz działań konkurencji pomaga też opracować strategię działania na przyszłoœć.

Modny system handlowy ICH

Zarzšdzanie pracš grupowš System Insoft CRM ułatwia organizację własnego czasu oraz usprawnia zarzšdzanie pracš zespołu. Pomaga w tym moduł Personelktórego celem jest zwiększenie efektywnoœci zarzšdzania pracownikami oraz kontrola kosztów działalnoœci handlowej.

Poprzez dzielenie wiedzy o klientach każdy członek zespołu jest w stanie skutecznie obsłużyć klienta. Dzięki mechanizmowi replikacji gromadzone informacje sš wymieniane z rozproszonymi oddziałami firmy oraz z osobami będšcymi w podróży.

Modny system handlowy ICH

W efekcie każdy członek grupy ma dostęp do aktualnych informacji o stanie sprawy. Insoft CRM jest oferowany od roku w polskiej wersji językowej. Z systemu korzysta 70 klientów i ponad 3 użytkowników.

TADEUSZ PACUT, Lakma Sp. z o.o.