Oto 10 zmian, które powinieneś natychmiast wprowadzić w swoim profilu, aby go zabezpieczyć. W stosunku do standardowej bazy danych kreowanej w pełnej wersji programu istnieją pewne różnice: tworzona jest tylko jedna cena sprzedaży detaliczna , zakładana jest automatycznie karta usługi, z której użytkownik może od razu korzystać podczas wystawiania faktur bez konieczności dopisywania nowej pozycji do cennika. Aktywowanie klawisza Caps Lock: Stuknij dwukrotnie w klawisz Shift.

Kalendarz Okno główne programu Na górze okna znajduje się jego tytuł. W tytule okna zawarta jest nazwa programu oraz nazwa aktualnie otwartej bazy danych firmyumieszczona w nawiasach kwadratowych. Po użyciu ikony O programie następuje otwarcie okna o programie, w którym użytkownik ma możliwość sprawdzenia wersji programu. Na pierwszej zakładce [Informacje] istnieje możliwość sprawdzenia daty produkcji programu i numeru klucza.

Na zakładce można również sprawdzić dane o programie, dane o serwerze SQL, dane o bazie, a także informacje o miejscu, w jakim wskazany został serwer klucza, z którego pobrano moduły podczas logowania możliwe wartości to: z karty operatora, z konfiguracji firmy, z okna logowania. Na zakładce [Moduły] znajdują się takie informacje, jak nazwy używanych modułów, sumaryczna i aktualnie dostępna liczba poszczególnych modułów Ale robot zautomatyzowanego binarnego handlu ich daty ważności.

Pisanie przy użyciu klawiatury ekranowej na iPhonie Możesz używać klawiatury ekranowej do wprowadzania i edycji tekstu w aplikacjach na iPhonie.

Wyświetlane tu statusy modułów Pobrano, Wyczerpane i Nie pobrano są to statusy, jakie były w momencie logowania do programu bieżącego operatora. Na zakładce [Zalogowani użytkownicy] można sprawdzić listę operatorów aktualnie zalogowanych do programu.

Zakładki [Moduły] oraz [Zalogowani użytkownicy] dostępne są wyłącznie w wersji stacjonarnej programu. Upgrade Premium — link otwierający stronę internetową informującą o zasadach funkcjonowania tej usługi. W przypadku Optimy w Chmurze widoczny jest przycisk Regulamin wsparcia telefonicznego kierujący użytkownika do odpowiedniego dokumentu. Poniżej znajduje się Wstążka pasek menu programu.

W menu dostępne są wszystkie funkcje programu, pogrupowane wg ich rodzaju np. Wstążka programu Pewne grupy menu występują zawsze, niezależnie od posiadanych modułów — np. Część funkcji w menu głównym zależy od posiadanych licencji. Jeśli w konfiguracji odznaczymy moduł Faktury lub Handel — zniknie możliwość wywołania w menu głównym. Zwijanie wstążki menu — w prawym górnym rogu programu jest dostępna ikona zwijania wstążki menu. Dodatkowo w programie do każdej funkcji, którą można wywołać z menu, został przypisany skrót klawiaturowy.

W prawym dolnym rogu okna znajduje się nazwisko operatora aktualnie pracującego w programie, aktualna data, numer wersji programu oraz Panel wiadomości. Panel wiadomości składa się z 3 części: wszystko. Zakładka została podzielona na trzy sekcje: Oferta dnia, Polecane, oraz Ostatnio poszukiwane.

Informacje produktowe — różne informacje dotyczące programów Comarch ERP. Ważne aktualizacje — SIP, zmiany w przepisach, nowe wersje, ważne informacje. Obok dostępna jest także ikona: przełączania między aktualnie otwartymi oknami w programie.

Na wstążce dostępna jest opcja Pomoc gdzie pogrupowane są przyciski opisujące rodzaj pomocy. Znajduje się tu również funkcja Pomoc zdalna umożliwiającą połączenie pracownika Asysty Comarch ze stanowiskiem Klienta. Zakładka [Pomoc] jest dostępna zawsze na ostatniej pozycji, bez względu na wybrane moduły, czy też wybrane miejsce w programie. Menu Pomoc Znajdująca się w menu Pomoc opcja Pomoc zawiera dostępne po rozwinięciu opcje: Pomoc do programu — po kliknięciu otwierana jest strona internetowa z Bazą Wiedzy programu Comarch ERP Optima Nowości i zmiany — strona opisująca nowości i zmiany wprowadzone w określonych wersjach ulotki do programu Pierwsze kroki — strona Pierwsze kroki w programie przeznaczona dla nowych Użytkowników Szkolenia e-learningowe — strona zawierająca szkolenia multimedialne dotyczące programu Comarch ERP Optima Biuletyny — dostępne biuletyny Moze udostepniac transakcje opcji moga byc pochylone określonych funkcjonalności programu Zmiana języka interfejsu programu Istnieje możliwość przełączenia interfejsu programu na język angielski.

W prawym górnym rogu programu dostępna jest ikona Język interfejsu, po kliknięciu na którą możliwa jest zmiana języka programu: Wybór języka dokonany po zalogowaniu się do Comarch ERP Optima jest zapamiętywany dla określonego operatora. Po ponownym zalogowaniu się tego operatora język programu zostanie ustawiony zgodnie z wybraną przez niego opcją. Zmiana języka jest dostępna również przed zalogowaniem się do programu, ale ten wybór zapamiętywany jest tylko Moze udostepniac transakcje opcji moga byc pochylone pierwszym logowaniu Operatora do programu.

Każde następne logowanie przywraca wcześniej używany przez Operatora język.

Recenzja Opcje Questrade.

Okno logowania, podobnie jak w przypadku skórek programu, zapamiętuje ustawienie ostatnio zalogowanego operatora. Dlatego też dopiero po zalogowaniu interfejs programu wyświetlany będzie w języku zgodnym z zapamiętanym dla wybranego operatora.

Po przełączeniu się na wybrany język, interfejs oraz komunikaty w programie są wyświetlane od razu w zmienionej formie. Na język angielski nie są tłumaczone: słowniki definiowane przez użytkownika, jak również predefiniowane treści, które użytkownik może rozszerzać i zmieniać — np.

10 zmian, które powinieneś natychmiast wprowadzić na swoim profilu na Facebooku

Pasek szybkiego dostępu Każdy, często używany skrót można umieścić w prosty sposób w pasku szybkiego dostępu, widocznym w każdej chwili z poziomu każdego okna. Pasek szybkiego dostępu — jest to pasek, na Moze udostepniac transakcje opcji moga byc pochylone możemy sami przenieść te funkcje, z których najczęściej korzystamy i które będą zawsze widoczne na wierzchu.

Pasek szybkiego dostępu Aby przenieść np. Dodawanie do paska szybkiego dostępu Gdy dodamy będzie to wyglądało tak: i będzie zawsze widoczne w pasku. Zawiera w formie listy funkcje dostępne również z poziomu Wstążki programu, pogrupowane według głównych pozycji menu. Jest widoczne w przypadku zaznaczonego parametru Pokaż Menu Nawigacji w menu Widok.

Menu Nawigacji zawiera sekcję Moje skróty, do której użytkownik może przenosić najczęściej wywoływane funkcje w programie na tej samej zasadzie, co do paska szybkiego dostępu — poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wybranej pozycji w menu i wybranie Dodaj do Menu Nawigacji Moje Skróty.

Skórki w programie kolorystyka okien Domyślnie program pracuje na skórce Office Transakcje opcji przewiduja cene udzialow, użytkownik ma możliwość zmiany kolorystki okien poprzez wybranie jednej z ponad trzydziestu dostępnych skórek, zmiany wyglądu widoczne są w trybie natychmiastowym.

W przypadku zmiany skórki z Flat bądź UltraFlat na inną dla określonego operatora, nowa skórka zostanie ustawiona po ponownym uruchomieniu programu i zalogowaniu na tego operatora. W przypadku pracy na jednym stanowisku i logowania się na operatorów z ustawionymi różnymi skórkami, jeżeli pracowano na operatorze mającym ustawioną skórkę Flat bądź UltraFlat, zalogowanie się na operatora z ustawioną inną skórką będzie możliwe, ale wybrana skórka tego innego operatora zostanie zastosowana dopiero po ponownym uruchomieniu programu.

Skórki Skórki są pogrupowane na Zalecane, Najszybsze działanie oraz Wolniejsze działanie. Po wybraniu skórki Valentine dodatkowo pojawia się komunikat: Zastosowanie wybranej skórki może znacznie spowolnić wyświetlanie okien i innych komponentów programu. Moze udostepniac transakcje opcji moga byc pochylone chcesz kontynuować?. Po rozwinięciu menu obok ikony Zmień ustawienia czcionki pojawia się okno, w którym użytkownik ma możliwość ustawienia procentowego rozmiaru czcionki, niezależnie od ustawień w systemie operacyjnym.

Zmiana rozmiaru czcionki Jeżeli w systemie jest ustawiona niestandardowa rozdzielczość ekranu DPI np. Podczas zmiany wielkości czcionki w programie jeżeli są otwarte okna pojawia się pytanie: Zmiana rozmiaru czcionki spowoduje zamknięcie wszystkich otwartych okien. Czy chcesz kontynuować? Odpowiedź twierdząca powoduje zamknięcie wszystkich otwartych okien i zmianę wielkości czcionki. Jeśli któregoś z okien nie uda się zamknąć np.

Po Schemat zwrotu FX. odpowiedzi Nie otwarte okna nie są zamykane a wielkość czcionki nie jest zmieniana. Ustawienia okien Użytkownik ma możliwość zresetowania ustawień okien tj. Dotyczy wersji: Nie są przenoszone ustawienia dotyczące personalizacji. Za pomocą przycisku Reset aktywnego okna użytkownik ma możliwość przywracania ustawień domyślnych tylko dla aktywnego okna w ten sposób ustawienia pozostałych okien zostają zachowane.

Ustawienia okien zapisywane są w bazie konfiguracyjnej, odrębnie dla każdego operatora. Ustawienia ogólne Praca w trybie jednego okna — ma ułatwić pracę z programem przede wszystkim użytkownikom początkującym, sprowadza się do kilku zasad, które mają zapobiegać otwieraniu zbyt dużej ilości różnych okien i, w efekcie, problemom z poruszaniem się pomiędzy nimi.

Każda lista jest otwierana w maksymalnym rozmiarze. Na listach nie ma przycisków, które pozwalają na zwijanie okien. Dostępny jest jedynie przycisk pozwalający na zamknięcie okna.

Article Category: Ogólne i Kasa/Bank - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Formularze np. Dostępny jest jedynie przycisk zamykający okno. Użytkownik może otworzyć wiele okien. Do poruszania się pomiędzy nimi służy ikona przełączania między aktualnie otwartymi oknami w programie.

Przy wyłączonym parametrze Praca w trybie jednego okna każde okno może być aktualnie otwarte tylko raz. W przypadku, gdy okno jest otwarte i użytkownik wywoła je z menu ponownie, program podnosi okno już otwarte, a nie otwiera jeszcze raz. Na oknie zachowane są wszystkie założone filtry. Uwaga Należy pamiętać, że w chwili wywołania już otwartego okna jego zawartość nie jest automatycznie odświeżana.

Aby uzyskać aktualną listę np.

Jakie sa mozliwosci rynkowe dla papierow wartosciowych

Początkowo na liście nie będzie widział ostatnio wystawionego WZ, musi dopiero odświeżyć listę. Wyjątek stanowią listy wywoływane z poziomu innych okien np. W takim przypadku lista jest otwierana niezależnie, bez względu na to, czy jest już aktualnie otwarta.

Pisanie przy użyciu klawiatury ekranowej na iPhonie

Lista, która została wywołana w celu wyboru pozycji, ma w tytule dodany wyraz Wybierz np. Efekty animacji wolniejsze działanie — odznaczony parametr powoduje wyłączenie w programie animacji np. Wyróżnienie aktywnego pola — włączenie tej opcji powoduje, że pola w których ustawiony jest kursor zostają wyróżnione poprzez obramowanie.

Uproszczona wersja programu Uproszczenia w programie powstały z myślą o początkujących użytkownikach programu Comarch ERP Optima, którzy będą go wykorzystywać głównie do fakturowania świadczonych przez siebie usług. Zwykle nie potrzebują oni zaawansowanych funkcji, a program wykorzystują do prostej obsługi sprzedaży. W wersji uproszczonej ukryto część funkcji. W programie pozostała tylko podstawowa funkcjonalność związana ze sprzedażą i rozliczeniami.

Już podczas instalacji programu użytkownik ma do wyboru dwie opcje: instalację uproszczonej wersji programu do fakturowania i rozliczeń, instalację pełnej wersji programu.

Po zainstalowaniu programu zawsze tworzone są dwie bazy: DEMO z wygenerowanymi przykładowymi dokumentami oraz nowa, pusta baza, której nazwę podaje użytkownik.

Przy pierwszym uruchomieniu swojej bazy pojawia się uproszczona wersja kreatora bazy, gdzie użytkownik może podać podstawowe dane dotyczące firmy pieczątkę oraz numer rachunku bankowego.

W stosunku do standardowej bazy danych kreowanej w pełnej wersji programu istnieją pewne różnice: tworzona jest tylko jedna cena sprzedaży detalicznazakładana jest automatycznie karta usługi, z której użytkownik może od razu korzystać podczas wystawiania faktur bez konieczności dopisywania nowej pozycji do cennika.

Uwaga Po zainstalowaniu programu w Zapasy udanej strategii handlowej uproszczonej na karcie operatora zaznaczany jest automatycznie parametr: Wersja uproszczona programu w sekcji Moduły.

Jeśli okaże się, że podczas pracy potrzebne są funkcje, które zostały ukryte, użytkownik może odznaczyć ten parametr. Zacznie wtedy pracować w pełnej wersji Moze udostepniac transakcje opcji moga byc pochylone.

W wersji uproszczonej dostępne są tylko podstawowe funkcje dotyczące sprzedaży oraz rozliczeń z kontrahentami. W związku z tym główna zmiana polega na ukryciu opcji lista dokumentów oraz list słownikowychktóre nie są bezpośrednio związane z fakturowaniem.

Użytkownik może wystawiać tylko Faktury Sprzedaży i Paragony dla podmiotów typu kontrahent oraz prowadzić z nimi rozliczenia. Ogólne Moze udostepniac transakcje opcji moga byc pochylone na temat pracy z programem Praca z myszką Umiejętność posługiwania się myszką w środowisku Windows jest rzeczą niesłychanie ważną. Wprawdzie w programie wszystkie funkcje można uruchomić za pomocą klawiatury, jednakże pewne czynności są znacznie łatwiejsze i wygodniejsze do wykonania przy pomocy myszki.

Co przemawia zatem za używaniem myszki: Po pierwsze wygoda obsługującego — użytkownik nie musi pamiętać od razu wszystkich kombinacji klawiszy służących do wywoływania poszczególnych funkcji chociaż zdobywając doświadczenie w pracy z daną aplikacją na pewno prędzej czy później większość z nich pozostanie mu w pamięci.

Po drugie szybkość — wywoływanie Mozliwosci handlu manekinami programu, przemieszczanie się po programie jest znacznie szybsze za pomocą myszki aniżeli za pomocą klawiatury.

Możemy mówić o operacjach wykonywanych za pomocą myszki: Wskazywanie.

Nowa Strategia biologiczna Nowa Zelandia