Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Indian Investment Committee. Jest to jedno z typowych dla inwestycji w Indiach ryzyk. Z drugiej strony niższy kurs rupii to dobry znak dla branż i spółek zorientowanych na eksport. Kolejnym problemem jest słabo rozwinięta infrastruktura oraz niewystarczający poziom ochrony i bezpieczeństwa obecny w niektórych obszarach. Co więcej, niespłacane terminowo kredyty są niemal w całości wykazywane przez banki, zatem możemy spodziewać się stopniowej poprawy i przyspieszenia wzrostu kredytów.

Stabilne prognozy dla Indii pomimo niespokojnej sytuacji w handlu sierpień 27, Ten artykuł dostępny jest także w: angielskichiński uproszczonyniemiecki W ostatnich Sukces trojkatnego systemu handlowego zalezalo od wzrastania napięcia handlowe wystraszyły inwestorów, w tym także tych działających na indyjskim rynku akcji.

Sukumar Rajah z Franklin Templeton Emerging Markets Equity analizuje solidne, według niego i jego zespołu, fundamenty tej gospodarki i tłumaczy dlaczego indyjski rynek akcji powinien poradzić sobie z bieżącymi wyzwaniami. Sukumar Rajah Dyrektor ds. Wśród trudności krajowych należy wymienić ponowne wprowadzenie podatków od długoterminowych zysków kapitałowych mających wpływ na sytuację inwestorów zagranicznychproblemy ze ściąganiem podatku od towarów i usług, obawy przed wzrostem stóp procentowych czy też spadek kursu rupii.

Niekorzystny wpływ na nastroje rynkowe miała także niepewna sytuacja polityczna; wyniki ostatnich wyborów stanowych sugerują, że partia rządząca może nie cieszyć się już takim poparciem, jak w przeszłości. Najlepszy handel akcjami w Indiach pod presją Choć rupia indyjska Transakcje opcji Delta w tym roku pod sporą presją, nie dostrzegamy obecnie poważniejszych powodów do obaw.

Zaostrzanie polityki pieniężnej na całym świecie, podwyższone ceny ropy oraz narastające napięcia w handlu przełożyły się na odpływ kapitału Lepszy system handlowy rynków wschodzących i sprzyjały aprecjacji dolara amerykańskiego.

Wzrost gospodarczy w Indiach

Obawy przed rozprzestrzenianiem się tureckiego kryzysu zaszkodziły nie tylko rupii, ale także większości walut z krajów zaliczanych do rynków wschodzących. Należy również zauważyć, że spadek kursu rupii był względnie niewielki w porównaniu z walutami gospodarek o słabszych fundamentach, takich jak Argentyna czy Republika Południowej Afryki.

Bank Rezerw Indii zdecydował się na agresywną interwencję w celu wsparcia rupii, a jednocześnie dostrzegamy przestrzeń do dalszej interwencji, pomimo niedawnego spadku rezerw walutowych. Wprawdzie słaba rupia przekłada się na wyższe koszty importu, spółki indyjskie przerzucają te koszty na konsumentów, co pozwala im zwiększać zyski i sygnalizuje solidny popyt.

Z drugiej strony niższy kurs rupii to dobry znak dla branż i spółek zorientowanych na eksport.

Giełda w Indiach (National Stock Exchange of India) - MonitorFX MonitorFX

Przykładowo spółki z sektora technologii informatycznych prawdopodobnie skorzystałyby na słabszej rupii, ponieważ generują większą część swoich przychodów na rynkach zagranicznych.

Deficyt na indyjskim rachunku obrotów bieżących rozszerza się, zatem niższy kurs rupii mógłby zwiększyć konkurencyjność Indii, gdy kraj ten będzie dążył do stymulowania eksportu. Korzystne czynniki makroekonomiczne w trudnych warunkach Pomimo zmienności rynkowej w Indiach, nasza ocena sytuacji makroekonomicznej i fundamentów spółek uzasadnia optymistyczne prognozy długoterminowe dla indyjskiego rynku.

Dostrzegamy kilka czynników, które powinny umacniać wieloletni cykl wzrostowy, takich jak wzrost konsumpcji czy inwestycji publicznych. Pojawiają się także sygnały wzrostu inwestycji w sektorze prywatnym wraz z eksportem, który także prawdopodobnie będzie coraz prężniejszy. Indie to gospodarka oparta w dużej mierze na czynnikach krajowych, w ograniczonym stopniu uzależniona od eksportu. Zważywszy na solidne warunki makroekonomiczne i dużą płynność krajowego rynku akcji, przewidujemy, że rynek indyjski będzie bardziej odporny na wpływ czynników zewnętrznych.

Jak zarabiać 1-2 tys/m na giełdzie?

Pomimo pewnych trudności, Indie mają cały szereg katalizatorów cyklicznego i strukturalnego wzrostu, co umacnia nasze optymistyczne prognozy. Wzrost gospodarczy przyspiesza, a trend w obszarze zysków spółek jest coraz lepszy.

Deficyt na indyjskim rachunku obrotów bieżących rozszerzył się w porównaniu z rokiem ubiegłym i pojawiły się obawy o wypłacalność budżetu, ale obydwa deficyty utrzymują się na poziomach, z którymi rząd powinien sobie, w naszej ocenie, poradzić.

  1. Inwestowanie w Indiach - MonitorFX MonitorFX
  2. Najlepsze akcje i ETF na indyjskim rynku w roku
  3. Bollinger Tape Warriors Trade
  4. Handel systemowy TFEX.

Co istotne, szerszy deficyt na rachunku obrotów bieżących można częściowo wytłumaczyć szybszym wzrostem popytu krajowego a w konsekwencji także popytu na import na tle wolniejszego wzrostu, czy też wręcz stagnacji globalnego popytu.

Uważamy, że jeżeli deficyt na rachunku obrotów bieżących rośnie wskutek wyższego wzrostu krajowego, rynkowe zaufanie do krajowej waluty nie powinno spaść, ponieważ rynek powinien zrozumieć, że za większym deficytem stoi potencjał wzrostowy. W takich warunkach wzrosnąć mogą także inwestycje zagraniczne, co poprawiłoby bilans płatniczy. Przykładowo na początku bieżącego roku Samsung otworzył największą na świecie fabrykę telefonów w pobliżu Nowego Delhi, by produkować telefony taniej niż w Chinach i zwiększyć swoją konkurencyjność na potężnym indyjskim rynku smartfonów.

W dłuższej perspektywie możemy spodziewać się znaczącego wzrostu udziału lokalnie wytwarzanych produktów na rynku, co także dobrze wróżyłoby dla rachunku obrotów bieżących.

Ogólne warunki makroekonomiczne w Indiach wydają nam się stabilne, w obliczu utrzymujących się korzystnych czynników, takich jak zrównoważony wzrost produktu krajowego brutto PKBrosnące dochody per capita, wzrost prywatnej konsumpcji i inwestycji publicznych czy poprawa wskaźników wzrostu o wysokiej częstotliwości, takich jak sprzedaż samochodów i produkcja cementu.

Wzrost gospodarczy najwyraźniej utrzymuje się na ścieżce odbicia, a trend w obszarze zysków spółek poprawia się od kilku ostatnich kwartałów.

Uważamy, że polityka indyjskiego banku centralnego skoncentrowana na celu inflacyjnym powinna także utrzymać inflację pod kontrolą. Czy Indie przetrwają potencjalną wojnę handlową? W kontekście obaw przed wojną handlową należy zauważyć, że Indie eksportują do Stanów Zjednoczonych więcej niż importują, a ta nadwyżka handlowa sprawiła, że Indie wraz z kilkoma innymi krajami znalazły się na celowniku Stanów Zjednoczonych.

W czerwcu Indie ogłosiły działania odwetowe w postaci nałożenia ceł na niektóre towary sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych, ale wdrożenie tej decyzji zostało odłożone na później, by zyskać nieco czasu na rozważenie sposobów rozwiązania konfliktu handlowego. Choć dalsza eskalacja konfliktu i wynikająca z niego niepewność mogą wciąż odbijać się na nastrojach, uważamy, że gospodarka indyjska wciąż ma solidne fundamenty i powinna Najlepszy handel akcjami w Indiach sobie z tymi problemami.

Warto także wspomnieć, że Chiny zmniejszyły lub wyeliminowały cła na towary sprowadzane z Indii oraz innych krajów azjatyckich, co powinno częściowo zniwelować niekorzystny wpływ polityki Stanów Zjednoczonych.

Stabilne prognozy dla Indii pomimo niespokojnej sytuacji w handlu sierpień 27, Ten artykuł dostępny jest także w: angielskichiński uproszczonyniemiecki W ostatnich miesiącach napięcia handlowe wystraszyły inwestorów, w tym także tych działających na indyjskim rynku akcji. Sukumar Rajah z Franklin Templeton Emerging Markets Equity analizuje solidne, według niego i jego zespołu, fundamenty tej gospodarki i tłumaczy dlaczego indyjski rynek akcji powinien poradzić sobie z bieżącymi wyzwaniami. Sukumar Rajah Dyrektor ds. Wśród trudności krajowych należy wymienić ponowne wprowadzenie podatków od długoterminowych zysków kapitałowych mających wpływ na sytuację inwestorów zagranicznychproblemy ze ściąganiem podatku od towarów i usług, obawy przed wzrostem stóp procentowych czy też spadek kursu rupii.

Rzut oka na sektory rynku Preferujemy indyjskie spółki mające katalizatory sekularnego wzrostu i wciąż uważnie selekcjonujemy krajowe spółki cykliczne. Obecnie koncentrujemy się na wysokiej jakości bankach prywatnych o dużej kapitalizacji i solidnych franczyzach, spółkach mających ekspozycję na rosnącą krajową konsumpcję i sektorach obsługujących priorytetowe inwestycje rządowe autostrady, linie kolejowe czy sieci energetyczne. Szukamy spółek opartych na mocnych czynnikach krajowych i długofalowych fundamentach, które mogą radzić sobie dobrze niezależnie od cyklu gospodarczego i wykazywać się mniejszą wrażliwością na wpływ czynników makroekonomicznych.

Na poziomie mikroekonomicznym optymizmem napawają nas pozytywne informacje zwrotne od spółek, które generalnie odczuwają solidny popyt na swoich rynkach. Finanse: Indyjski system bankowy to jeden z najszybciej rosnących systemów bankowych na świecie.

Technologia

Rynek zdominowany jest obecnie przez banki państwowe, które jednak są mniej konkurencyjne i pozostają w tyle za sektorem prywatnym w takich obszarach jak automatyka, technologie, obsługa klienta czy jakość zarządzania.

Dlatego spodziewamy się szybszego wzrostu banków prywatnych, które powinny powiększać swój udział w rynku. Narastające ostatnio obawy wokół wysokich poziomów niespłacanych terminowo kredytów w portfelach banków państwowych także są korzystne dla prywatnych kredytodawców. Co więcej, niespłacane terminowo kredyty są niemal w całości wykazywane przez banki, zatem możemy spodziewać się stopniowej poprawy i przyspieszenia wzrostu kredytów.

Najlepszy handel akcjami w Indiach Strategia snip-wybor

Energetyka: Choć indyjska gospodarka prawdopodobnie jest w stanie wytrzymać obecne poziomy cen ropy lub ich tymczasowe wzrosty, mamy świadomość, że wysokie ceny ropy w długiej perspektywie mogą okazać się szkodliwe, ponieważ Indie są importerem ropy netto.

Wysokie ceny ropy mogą mieć niekorzystne konsekwencje, gdy rząd będzie konsekwentnie zmierzał w kierunku konsolidacji budżetowej i rozważnie zarządzał finansami publicznymi. Co więcej, w związku z restrykcyjnymi regulacjami sektora energetycznego w Indiach, przedsiębiorstwa zajmujące się poszukiwaniem złóż i produkcją ropy naftowej nie są w stanie znacząco skorzystać na wzroście cen ropy.

Obecnie nie dostrzegamy zatem możliwości wykorzystania wzrostu cen ropy w tym sektorze, w związku z czym nie budzi on naszego szczególnego zainteresowania.

Sektory na giełdzie papierów wartościowych — Indie

Przemysł: Pomimo pewnych wyzwań z optymizmem podchodzimy do wybranych spółek z tego sektora, które mają szansę skorzystać na wzroście popytu konsumenckiego. Spodziewamy się, na przykład, solidnego strukturalnego wzrostu popytu na urządzenia klimatyzacyjne, biorąc pod uwagę bardzo małą penetrację tego rynku.

Części samochodowe to kolejny przykład rynku, na którym popyt prawdopodobnie będzie rósł wraz z liczebnością indyjskiej klasy średniej. W swoim wystąpieniu poświęconym budżetowi na r. Niemniej jednak sądzimy, że taka strategia cenowa nie może być utrzymywana w dłuższej perspektywie.

Dostrzegamy wartość akcji wybranych spółek z tego sektora i uważamy, że teraz, gdy konsolidacja weszła w swoją ostatnią fazę, jest tam przestrzeń do dalszego wzrostu. Technologie informatyczne: Indie znane są z potencjału związanego z outsourcingiem usług informatycznych i obserwujemy wzrost związanych z tym obszarem wydatków spółek z całego świata.

Indyjski sektor informatyczny może także skorzystać na osłabieniu rupii.

Najlepszy handel akcjami w Indiach Transakcje opcji udostepniania zgloszone T4

Koncentrujemy się na spółkach informatycznych, w przypadku których przyspieszający wzrost i deprecjacja waluty mogą przełożyć się na większe zyski w nadchodzących latach. Dostrzegamy Opcje udostepniania zocd. wydatków spółek z całego świata, w szczególności związanych z nowymi projektami rozwojowymi, co sygnalizuje ożywienie.

Z naszego doświadczenia wynika, że realizacja takich projektów trwa wiele lat, co zapowiada wieloletni cykl wzrostowy. Technologie informatyczne to dla wielu spółek obszar kluczowych wydatków i obecnie dostrzegamy w tym sektorze potencjalne możliwości. Wyceny Uważamy, że wyceny na indyjskim rynku akcji wciąż są rozsądne w kontekście niskiego bazowego poziomu zysków i spodziewanego przyspieszenia wzrostu zysków spółek.

Choć uważaliśmy, że wyceny spółek o średniej kapitalizacji poszły w górę do zawyżonych poziomów w porównaniu z papierami przedsiębiorstw o dużej kapitalizacji, kursy akcji średnich spółek spadły z ostatnich maksimów, a spadki te miały większą skalę niż korekty wyceny akcji dużych spółek. Nadal jednak mamy wrażenie, że akcje indyjskich spółek o średniej Mozliwosci operacyjne są wciąż drogie w porównaniu z papierami większych przedsiębiorstw, co wymaga ostrożnego i selektywnego podejścia do tego segmentu rynku.

Co istotne, w obszarze rynku, który Najlepszy handel akcjami w Indiach cały czas dostrzegamy liczne spółki oferujące atrakcyjne wyceny, zatem bieżące poziomy wskaźników rynkowych nie budzą naszego niepokoju. Perspektywy rynkowe Jeżeli chodzi o przyszłość, uważamy, że indyjski wzrost gospodarczy utrzyma się na ścieżce odbicia.

Dostrzegamy sygnały przyspieszenia wzrostu PKB po niedawnym uspokojeniu wynikającym z pojedynczych wydarzeń, takich jak demonetyzacja czy wprowadzenie podatku od towarów i usług. Najświeższe notowania wskaźników o wysokiej częstotliwości potwierdzają przyspieszenie wzrostu stymulowane przez Najlepszy handel akcjami w Indiach dynamiczny wzrost konsumpcji oraz znaczącą poprawę w obszarze produkcji przemysłowej.

Co więcej, Indie korzystają na kilku sekularnych czynnikach stymulujących wzrost, takich jak sprzyjające warunki demograficzne, wzrost konsumpcji na terenach miejskich czy rosnące poziomy zarobków, a także imponujące plany reform realizowane przez rząd. Wiele zmian zachodzących obecnie w kraju będzie katalizatorami pozytywnych zmian, które będą, w naszej ocenie, napędzać wzrost w przyszłości. Choć kalendarz wyborczy może rozpraszać inwestorów, uważamy, że nie należy przywiązywać zbyt dużej wagi do wyników sondaży poprzedzających wybory stanowe.

Na podstawie tych Najlepszy handel akcjami w Indiach nie można wyciągać wniosków co do prognoz wyników wyborów krajowych, ponieważ wyborcom zdarzało się głosować przeciwko partii rządzącej w wyborach stanowych, by później i tak Indyjskie ksiazki na opcjach premiera Modiego w kolejnych wyborach krajowych.

indie - Trading For a Living

Niezależnie od tego które ugrupowanie ostatecznie zwycięży w wyborach powszechnych w r. Najważniejsze fundamenty wzrostu gospodarczego wciąż zmierzają we właściwym kierunku.

Ponadto, pomimo pewnych obaw o równowagę makroekonomiczną związanych z trendami zmian cen ropy i ich możliwym wpływem na deficyt na rachunku obrotów bieżących, inflację i kondycję budżetową, uważamy, że rząd jest zdeterminowany, by pozostać na ścieżce konsolidacji budżetowej i rozważnie zarządzać finansami publicznymi. Podsumowując niezmiennie dostrzegamy powody, by inwestować w Indiach.

Komentarze, opinie i analizy zaprezentowane w niniejszym tekście są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani rekomendacji dotyczących inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej.

Ryzyka i możliwości, które niesie ze sobą indyjski rynek

Biorąc pod uwagę dużą zmienność warunków rynkowych i ekonomicznych, wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu publikacji niniejszego materiału i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji czy strategii inwestycyjnej.

Najlepszy handel akcjami w Indiach Transakcje opcji przewiduja cene udzialow

Jakie jest ryzyko? Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału.

Sektory — Rynek akcji giełdowych — Indie — TradingView

Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, m. Inwestycje na rynkach wschodzących, do których należą także nowe rynki wschodzące, obarczone są większym ryzykiem wynikającym z powyższych czynników, oprócz typowych dla nich ryzyk związanych z względnie niewielkimi rozmiarami, mniejszą płynnością i brakiem odpowiednich ram prawnych, politycznych, biznesowych i społecznych dla rynków papierów wartościowych.

Ponieważ wspomniane ramy prawne, polityczne, biznesowe i społeczne są zwykle jeszcze słabiej rozwinięte na nowych rynkach wschodzących, a występują także rozmaite inne czynniki, takie jak podwyższony potencjał skrajnych wahań kursów, braku płynności, barier ograniczających transakcje oraz mechanizmów kontroli giełd, ryzyka związane z rynkami wschodzącymi są nasilone w przypadku nowych rynków wschodzących. Ceny akcji podlegają wahaniom często nagłym i gwałtownym wywoływanym przez czynniki dotyczące poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólne warunki panujące na rynkach.

Dodatkowe warunki podmiotów dostarczających dane można znaleźć na stronie  www.

Handluj indyjskimi akcjami i ETF za pośrednictwem LYNX Ryzyka i możliwości, które niesie ze sobą indyjski rynek Indie z perspektywy europejskich inwestorów są odległe zarówno fizycznie, jak i kulturowo, dlatego też trudno jest im inwestować w indyjskie spółki bezpośrednio na krajowych giełdach.

Odchylenie standardowe to wskaźnik mierzący stopień, w jakim stopy zwrotu z aktywów różnią się od średnich stóp zwrotu notowanych w przeszłości. Im większe odchylenie standardowe, tym większe prawdopodobieństwo i ryzyko rozbieżności stopy zwrotu ze średnią stopą zwrotu.