Zakupu należy dokonać po zerwaniu wsparcia lub oporu utworzonego przez t. Classic System.

Główny przekaz komunikacyjny podkreśla zalety korzystania z usług CitiFinancial: łatwość i szybkość uzyskania pożyczki, minimum formalności, dowolność celu.

Warianty IQ najlepszych strategii

W ramach odświeżenia komunikacji agencja IQ Marketing przygotowała kreację materiałów POS ulotki, plakaty dystrybuowanych siłami CitiFinancial w oddziałach i okolicach oddziałów banku, przychodniach lekarskich, urzędach, na przystankach i w komunikacji miejskiej. Agencja zaprojektowała również ogłoszenia prasowe zamieszczane w prasie lokalnej i ogólnopolskiej oraz reklamy planszowe dla lokalnych TV. Dodatkowo po raz pierwszy CitFinancial zdecydował się na komunikację w swoich oddziałach wartości dodanej do produktu — ubezpieczenia zabezpieczającego spłatę otrzymanej pożyczki.

Warianty IQ najlepszych strategii

Usługa pod nazwą Raty Ubezpieczone dostępna jest w dwóch wariantach: pakiet A zawierający ubezpieczenie na Życie, od czasowej lub trwałej niezdolności do pracy i kalectwa oraz pakiet B rozszerzony o ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. W Polsce działa od r.

Obecnie posiada 53 oddziały na terenie całego kraju i ich liczba cały czas rośnie. Swoim klientom oferuje m.

Warianty IQ najlepszych strategii

Agencja IQ Marketing odpowiedzialna jest za realizację strategii reklamowej produktów CitiFinancial w zakresie full service.