Temperatura pracy — czujniki wewnętrzne powinny prawidłowo pracować w zakresie temperatur od 3 do 45oC. Systemy Sygnalizacji Pożaru SAP, SSP służą do wykrywania zagrożenia pożarowego, sygnalizowaniu i powiadamianiu o zagrożeniu oraz wykonywaniu funkcji sterujących.

Wyposażony jest w dwa niezależne sensory, które doskonale spełniają swoją rolę. Czujnik dymu wykrywa produkty uboczne powstające podczas procesu spalania a czujnik tlenku monitoruje pomieszczenie pod kątem pojawienia się niebezpiecznego gazu CO.

W Transakcje opcji akcji TSR wystąpienia zagrożenia, informacja o nim przekazywana jest w postaci sygnalizacji optycznej czerwona dioda LED i akustycznej 85dBoraz emitowane jest powiadomienie głosowe w języku angielskim informujące o rodzaju wykrytego zagrożenia.

Co to jest system sufitu wegla i handlu

W pamięci urządzenia zapisywana jest informacja o wykryciu stężenia CO przekraczającego poziom PPM. Dzięki temu użytkownik może sprawdzić, czy podczas jego nieobecności w pomieszczeniu nie doszło do emisji tlenku węgla.

Czujnik 10SCO może być zamontowany na suficie lub ścianie.

Porównanie - montaż sufitu w dwóch technologiach: tradycyjnej i ATLAS M-System 3G

Zasilanie bateryjne umożliwia instalację czujnika w dogodnym miejscu oraz zapewnia ochronę również w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci. Po 10 latach od aktywacji zasilania czujnik poinformuje o konieczności wymiany urządzenia.

Co to jest system sufitu wegla i handlu

Aby zapewnić prawidłowe działanie czujnika i uniknąć fałszywych alarmów, detektorów nie należy montować w miejscach narażonych na działanie kurzu, brudu, tłuszczu lub domowych chemikaliów. Należy również unikać montażu czujników w miejscach w których prawdopodobne jest przekroczenie zakresu temperatury pracy strych, ganek, garaż oraz zachować odpowiednią odległość min.

Co to jest system sufitu wegla i handlu

Źródłem fałszywych alarmów może być umieszczanie czujników w pobliżu kratek kominowych, wentylacyjnych, kanałów spalinowych, kominków, wentylatorów sufitowych, drzwi, okien i wszędzie tam, gdzie jego działanie może być zakłócone przez ruch świeżego powietrza lub zmienne warunki atmosferyczne. Szczególna uwagę należy zwracać na to aby czujnik nie był zasłonięty przez meble, zasłony lub inne przedmioty, które mogą zablokować swobodny dostęp powietrza do sensora.

Progi alarmowe oraz czasy aktywacji zgodnie z normą PN-EN

Co to jest system sufitu wegla i handlu