Pozyczyl ci 10 razy wiecej niz dales depozytu. KNF daje jasny sygnał, koniec niejsności na polskim rynku W momencie gdy ESMA poinformowała, że z dniem 31 lipca roku kończy tymczasową interwencję produktową na rynku Forex pojawiły się spekulacje dotyczącego tego co zrobi KNF. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. Idziesz do swojego brokera wkladasz glowe do okienka i zaczynasz sie zalic.

Dzwignia Oanda Forex.

Wprowadzenie wspomnianych powyżej dodatkowych wymagań przy oferowaniu klientom detalicznym CFD ma na celu zmniejszenie narażenia ich na znaczne straty z tytułu inwestowania we wspomniane instrumenty pochodne.

Podjęta przez KNF decyzja wprowadza także kategorię doświadczonego klienta detalicznego po raz pierwszy o możliwości jej wprowadzenia informował portal Comparic. Warunkiem uzyskania statusu doświadczonego klienta detalicznego, na pisemny wniosek, jest łączne spełnienie następujących warunków: 1 klient detaliczny zawarł w ciągu ostatnich 24 miesięcy: a transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych Doświadczonemu klientowi detalicznemu będzie można oferować CFD z wyższym poziomem dźwigni finansowej, przy równoczesnym stosowaniu pozostałych ograniczeń.

Dzwignia Oanda Forex.

Decyzja dotyczy wszystkich podmiotów oferujących CFD w Polsce, tj. Wpływ decyzji KNF w sprawie ograniczenia oferowania CFD klientom detalicznym na krajowy rynek tych instrumentów pochodnych będzie poddany stałemu monitoringowi.

Dzwignia Oanda Forex.

Na tej podstawie KNF przeprowadzi ocenę skutków tej decyzji nie później niż 12 miesięcy od wejścia w życie ustanowionych ograniczeń i podejmie ewentualnie stosowne kroki dostosowujące. Pełna treść decyzji KNF wraz z uzasadnieniem zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym KNF i wejdzie w Dzwignia Oanda Forex.

w dniu następującym po dniu jej opublikowania.

Dzwignia Oanda Forex.

Decyzja KNF będzie miała charakter bezterminowy. KNF daje jasny sygnał, koniec niejsności na polskim rynku W momencie gdy ESMA poinformowała, że z dniem 31 lipca roku kończy tymczasową interwencję produktową na rynku Forex pojawiły się spekulacje dotyczącego tego co zrobi KNF. Paneuropejski regulator wydał jednak Najwyzsze mozliwosci handlowe do projektu działań polskiej Komisji sugerując, że podwyższanie dźwigni do oraz wdrażanie nowego statusu klienta jest niestosowne.

Regulator stwierdział, że jego zdaniem obniżenie wymogów dotyczących depozytów zabezpieczających dla doświadczonych klientów nie jest właściwe.

Dzwignia Oanda Forex.

Jak wynika jednak z informacji opublikowanej przez KNF 1 sierpnia roku, polski nadzór nie uwzględnił rekomendacji swojego europejskiego odpowiednika i wdrożył wcześniej zakładane zmiany projektowe. Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook Obejrzyj również:.

Dzwignia Oanda Forex.