Warto zaznaczyć, że w przypadku realizacji inwestycji na obszarach mniej rozwiniętych, takich jak południowa Algieria, zakres dostępnego wsparcia publicznego może ulec poszerzeniu. Udział UE w imporcie Polski ogółem wynosi ok. Jest członkiem od r. Negocjacje UE mające na celu liberalizację dostępu do rynku Arabii Saudyjskiej Jednym ze środków służących poprawie dostępu do rynków krajów pozaunijnych są umowy o wolnym handlu zawierane przez UE z danym krajem trzecim lub ugrupowaniem takich krajów mające na celu dalszą liberalizację wzajemnej wymiany handlowej. Zgodnie z trendami światowymi pojawia się zapotrzebowanie na: artykuły medyczne, w tym maski medyczne, maszyny służące do produkcji art.

Informacje praktyczne dla polskiego eksportera - Arabia Saudyjska dodał: Redakcja MRPiT arabia saudyjskaazjaeksport Arabia Saudyjska jest największą gospodarką regionu, której podstawą jest przede wszystkim wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Innymi głównymi filarami gospodarki są petrochemia i górnictwo zasobów mineralnych. W ostatnich latach, rząd podjął działania w kierunku dywersyfikacji gospodarki, poprzez np.

Obowiązek wizowy Obywatele RP są zobowiązani do uzyskania wizy uprawniającej do wjazdu Binarne strony internetowe pobytu. Dokumenty wizowe wydawane są przez Ambasadę Arabii Saudyjskiej w Warszawie na podstawie decyzji władz lub zaproszenia od saudyjskiej instytucji i firmy sponsorującej przyjazd.

Osoba przyjeżdżająca do Arabii Saudyjskiej musi posiadać lokalnego sponsora, który będzie za nią odpowiedzialny nie mogą być to jednak placówki dyplomatyczne i konsularne. Ponadto nie jest możliwe uzyskanie wizy lotniskowej, ani przy wyjściu z portu morskiego.

Ekspansja na rynki zagraniczne.

Wydawane są przede wszystkim dokumenty wizowe typu: biznesowe na podstawie zaproszeń saudyjskich firm bądź izb handlu i przemysłu, przy obowiązkowym potwierdzeniu przez ministerstwo handlu i inwestycjiw celu odwiedzin dla najbliższych krewnychtranzytowe oraz religijne pielgrzymki — Hadż i Umrahw przypadku których przyjazd łączy się z przestrzeganiem odrębnie określonej procedury.

Ułatwieniem wizowym jest możliwość skorzystania z systemu elektronicznego, za pomocą którego można pozyskać w trybie on-line numer referencyjny przyspieszający uzyskanie wizy w placówkach dyplomatycznych Arabii Saudyjskiej. Preferencyjnie przyznaje się wizy właścicielom firm planujących inwestycje na terenie kraju możliwość otrzymania długoterminowej - 12 miesięcznej - wizy biznesowej.

Na podstawie wizy biznesowej można poruszać się Mozliwosci handlu w Arabii Saudyjskiej ogólnodostępnych miejscach w kraju. Uprawnia ona jednocześnie do opuszczenia Królestwa Arabii Saudyjskiej. Sprawy związane z podjęciem stałej pracy i uzyskaniem zezwolenia na dłuższy pobyt, w tym członków rodziny zatrudnionego, załatwia sponsor przed przyjazdem zainteresowanego.

W trakcie zatrudnienia coraz rzadziej praktykowane jest zatrzymywanie paszportów w depozycie u pracodawcy. Cudzoziemców, którzy pragną opuścić Arabię Saudyjską, a mają status rezydenta długoterminowa wiza pobytowaobowiązują wizy wyjazdowe lub wyjazdowo-powrotne.

Do ich uzyskania wymagana jest zgoda sponsora. Nie ma obowiązku okazywania biletu powrotnego, posiadania określonych środków finansowych na każdy dzień pobytu ani indywidualnego ubezpieczenia w które należy się jednak zaopatrzyć we własnym interesie.

Uwaga: bardzo restrykcyjne są przepisy celne.

Mozliwosci handlu w Arabii Saudyjskiej

Zakazuje się wwozu narkotyków i broni pod groźbą kary śmierci oraz czegokolwiek, co mogłoby zostać uznane za sprzeczne z zasadami islamu w bardzo szerokim rozumieniu: dewocjonalia, alkohol, wieprzowina, pornografia. Artykuły te są konfiskowane, a podróżny jest karany grzywną i wpisywany na czarną listę, co bardzo utrudnia powtórne uzyskanie wizy wjazdowej.

Muszą się z tym liczyć także członkowie delegacji oficjalnych i dyplomaci. Kontrola celna we wszystkich punktach granicznych jest bardzo skrupulatna, wliczając bagaż podręczny. Instytucja ta stosuje nierzadko kosztowne i czasochłonne procedury kwalifikacyjne dopuszczania artykułów spożywczych i medycznych do obiegu towarowego na rynku saudyjskim. SABIC, SAUDI ARAMCO — działającymi zgodnie z odrębnymi regulacjami całkowicie kompatybilnymi z praktyką czołowych firm światowych jednolitych przepisów, regulujących dostęp do sfery zakupów publicznych oraz bardzo ograniczony dostęp do odpowiednich informacji; złożone przepisy także formalności dotyczące zatrudniania obcokrajowców, działalności biznesowej i praktyki wizowe przy dłuższym pobycie obowiązek posiadania tzw.

W działalności promocyjno-marketingowej należy wziąć pod uwagę, że w celu organizacji tego typu imprez dla mężczyzn i kobiet konieczne jest uzyskanie specjalnego pozwolenia. Należy podkreślić, iż większość powyższych barier i utrudnień jest stopniowo usuwana przez władze saudyjskie podczas procesu reform mających na celu dostosowanie prawodastwa do wymogów WTO.

Niedostępne dla inwestorów zagranicznych pozostają sektory m. SAGIA ma za zadanie przyciąganie firm, które wytwarzają tzw. USD dla firm produkcyjnych i tys. SAR ok. USD dla firm handlowych i usługowych.

Relacja: Forum Gospodarcze Polska - Arabia Saudyjska

Nieoficjalnie, ale całkiem otwarcie, mówi się, że do tych sum należy dodać środki na przekonywanie poszczególnych decydentów, co może przyspieszyć procedurę. A procedura ta może trwać nawet do miesięcy. Mówi się o stosowaniu taryfy ulgowej, jeżeli współwłaścicielem firmy lub szefem rady nadzorczej jest wysoko postawiona osobistość związana z rodziną królewską, były członek rządu lub Zgromadzenia Doradczego.

  1. Trade opcji metali szlachetnych
  2. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki - z upoważnienia ministra - na interpelację nr w sprawie umowy o bezcłowym handlu z Królestwem Arabii Saudyjskiej Szanowna Pani Marszałek!

Procedura rejestracji może zostać przyspieszona od miesięcy przez prywatne biura prawne stosujące stawkę kompleksową za pełną obsługę procedury rejestracji firmy na terenie Arabii Saudyjskiej, od zgłoszenia w SAGIA do wiz i pozwoleń na pracę. Średnia cena Najlepszy wybor do handlu na Twitterze usługi wynosi 20 tys. Podstawowym założeniem procedury prowadzenia działalności gospodarczej jest wymóg otrzymania prawa do obecności na terytorium państwa oraz autoryzowanie działania przez Licencję Inwestycji Zagranicznych.

Mozliwosci handlu w Arabii Saudyjskiej

Działalność gospodarcza Mozliwosci handlu w Arabii Saudyjskiej Arabii Saudyjskiej Formy działalności z prawną obecnością na terenie Arabii Saudyjskiej dla zagranicznego przedsiębiorcy są następujące: Tymczasowa rejestracja handlowa; Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LLC ; Spółka Akcyjna JSC otwarta lub zamknięta ; Biuro techniczne dla usług naukowych.

Możliwe jest też wypracowanie joint venture, które muszą mieć formę spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Sprzedaż dóbr klientom końcowym nie wiąże się z wymogiem prawnej obecności na terenie Arabii Saudyjskiej. Nie jest też wymagana obecność prawna w przypadku importu dóbr na teren państwa w celu sprzedaży lub odsprzedaży przez dystrybutora, przedstawiciela handlowego lub franczyzobiorcę.

Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Radą Izb Saudyjskich zorganizowała w wersji on-line Forum Gospodarcze organizacji oraz firm polskich i saudyjskich. W spotkaniu wzięło udział ok stu przedstawicieli biznesu polskiego i saudyjskiego. W sesji omawiającej możliwości inwestycyjno-handlowe w Polsce i Arabii Saudyjskiej wzięli udział przedstawiciele resortów: ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych wystąpił Pan Tomasz Jamróz, Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej który omówił zasady polskiej dyplomacji gospodarczej; ze strony Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wystąpił Pan Bartłomiej Lewandowski, Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej z omówieniem aktualnego stanu współpracy pomiędzy Polską a Arabią Saudyjską; ze strony Ministerstwa ds.

Przedstawicielstwo handlowe to zazwyczaj najszybszy i najtańszy sposób dla zagranicznego biznesu na wejście na rynek Arabii Saudyjskiej. Istnieją też pewne rodzaje firm, które wymagają udziału przedstawiciela handlowego np. Agentem handlowym może być wyłącznie Saudyjczyk lub firma w całości należąca do i zarządzana przez Saudyjczyków.

SPS-023-9186/12 - Stawki celne na towary importowane z Królestwa Arabii Saudyjskiej.

The Commercial Agency Law nie wymaga nadania wyłączności agentowi ani dotyczącego zakresu produktowego, ani terytoriumjednak jest to posunięcie, które mocno mobilizuje stronę saudyjską. Rozpoczęcie działalności powinna poprzedzać wizyta partnera polskiego lub odwrotnie, albo rozpoznanie warunków funkcjonowania poprzez udział w którejś z misji gospodarczych organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą, lokalne Izby Gospodarcze lub instytucje rządowe.

Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o partnerze miejscowym jest rejestr prowadzony przez Council of Saudi Chamber of Commerce and Industry i jej oddziały lokalne, gdyż wszystkie firmy prywatne na terenie AS muszą przyjąć obowiązkowe członkostwo w CSCCI. Funkcjonujący system podatkowy, opłaty oraz cła W Arabii Saudyjskiej zazwyczaj nie są naliczane podatki osobiste, dotyczy to również obcokrajowców.

Relacja: Forum Gospodarcze Polska - Arabia Saudyjska

Formuła ta wynika z jednego z podstawowych filarów islamu. Nie występuje również VAT, podatek gruntowy, podatek od własności, ani podatek od sprzedaży. Saudyjskie osoby prawne i fizyczne, niezaangażowane w branżę węglowodorów, nie płacą podatku dochodowego, płacą natomiast dużo niższy Zakat.

Istnieje obszerna lista produktów zakazanych ze względu na wrażliwość religijną. W tym jest to np. W przypadku eksportu wymagane jest uzyskanie pięciu podstawowych dokumentów: licencji eksportowej, świadectwa zdrowia dla produktów spożywczych i rolnychcelnej dokumentacji przewozowej, dokumentacji opłat celnych.

Uzyskanie kompletnej dokumentacj zajmuje średnio dwa tygodnie, a koszt wyekspediowania jednego kontenera towarów wynosi ok. Czas procesowania to ok. Przetargi są otwarte, jednak informacja o nich jest trudno dostępna. Projekty zagraniczne podlegają wymogom kapitalizacji, która obliczana jest dosyć autorytarnie przez SAGIA, ale ostatnio widać coraz większe podporządkowywanie się regułom WTO i obietnice usunięcia tego przepisu.

Niektóre przetargi dostępne są wyłącznie dla firm saudyjskich. Wynajem nieruchomości Wynajem powierzchni komercyjnych i przemysłowych kosztuje ok. Koszt wynajmu powierzchni mieszkalnych jest bardzo zróżnicowany. Wynajem umeblowanej willi z trzem sypialniami w liberalnej strefie mieszkalnej, którą wybierają głównie obcokrajowcy, może przekroczyć 40 USD rocznie.

Dostarczają one również szeroką gamę usług doradczych. Miasta przemysłowe są podzielone sektorowo. Najbardziej znaczące spośród nich przyciągają firmy z branży mineralnej, obróbki metali, produkcji plastiku i opakowań, farmaceutycznej i biotechnologicznej, samochodowej; Brak opłat celnych na handel wewnątrz siedemnastu krajów GAFTA; Cło zwrotne Mozliwosci handlu w Arabii Saudyjskiej surowce naturalne importowane w celu przetworzenia i eksportowane jako produkty gotowe; Zapewnienie ochrony zgodnie z Protection and Promotion of the National Industries Act, w tym zwolnienie z opłat celnych importowanych: Opcje amerykanskiego banku i urządzeń oraz pozostałego wyposażenia zakładów przemysłowych, surowcow i części zamiennych oraz wszystkich innych komponentów do zastosowania przemysłowego; Kredyty eksportowe, finansowanie, gwarancje i ubezpieczenia na eksport z Saudi Export Program; Wsparcie eksportu biznesów poza-naftowych z Saudi Export Development Program.

Ramy prawno-traktatowe współpracy gospodarczej Umowa Ramowa o współpracy w dziedzinie gospodarki, handlu, inwestycji, techniki, kultury, turystyki, młodzieży i sportu. Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania od uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Mozliwosci handlu w Arabii Saudyjskiej

W fazie negocjacji pozostaje umowa o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, tzw. BIT od chwili wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego Polska, tak jak inne kraje członkowskie UE, nie może bez mandatu Komisji Europejskiej samodzielnie negocjować tego typu umów.

Wymiana handlowa Polski z Arabią Saudyjską W strukturze towarowej polskiego eksportu przeważają artykuły rolno-spożywcze, w tym produkty pochodzenia roślinnego oraz gotowe artykuły spożywcze, napoje i tytoń. W dalszej kolejności wyroby przemysłu elektromaszynowego i metalurgiczne oraz meble, pościel, materace, lampy, reklamy świetlne i budynki prefabrykowane, a także produkty przemysłu chemicznego i wyroby przemysłu drzewno-papierniczego.

Arabia Saudyjska była w ostatnich latach z uwzględnieniem re-eksportu największym finalnym odbiorcą polskiego eksportu w gronie państw członkowskich Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej oraz strategicznie ważnym partnerem gospodarczym Polski w regionie.

Możliwości rozwoju polskiego eksportu do Arabii Saudyjskiej Statystyka wymiany gospodarczej między Polską i Arabią Saudyjską wskazuje, że najbardziej obiecującymi sektorami potencjalnej współpracy mogą być: Sektor rolno-spożywczy: dostawy produktów mleczarskich, mięsa i wyrobów mięsnych drobiowych i wołowychprzetworów warzywnych, świeżych i mrożonych owoców, soków i koncentratów owocowych, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, w tym czekoladowych, a ponadto transfer technologii przetwórstwa żywności, maszyn i urządzeń dla małych zakładów produkcyjnych, m.

Inne Minimalna opcja binarna 10 dziedziny rozwoju polskiego eksportu przemysł maszynowy i górnictwo — pojazdy samochodowe, jachty i łodzie motorowe; maszyny, urządzenia i sprzęt górniczy oraz usługi techniczne; budownictwo drogowe i kolejnictwo — głównie jako podwykonawcy; lotnictwo cywilne - samoloty i helikoptery dla celów rolniczych, sanitarnych i pożarniczych; gospodarka morska - dostawy statków handlowych, rybackich i baz przetwórczych; projektowanie, budowa portów handlowych i rybackich, szkolenia personelu; telekomunikacja i IT: dostawy sprzętu i oprogramowania dla branży telekomunikacyjnej; ochrona zdrowia: dostawy sprzętu, współpraca naukowo-badawcza, szkolenie personelu; turystyka: współpraca biur podróży; inwestycje saudyjskie w hotele, sanatoria, itp.

PAIH | Arabia Saudyjska - Szanse-możliwości

Dostęp do rynku Na konkurencyjność polskiego eksportu wpływa kilka istotnych czynników: cena, marka produktu, referencje użytkowania w krajach Bliskiego Wschodu, oferowane finansowanie Mozliwosci handlu w Arabii Saudyjskiej kredyt kupiecki, termin dostawy i — w przypadku nieznanych dotąd na rynku produktów — gotowość dostarczenia darmowych próbek.

Polska, podobnie jak inni nowi członkowie UE, jest postrzegana jako potencjalny dostawca towarów porównywalnych jakościowo z zachodnioeuropejskimi, jednakże po odpowiednio konkurencyjnych cenach. W aspekcie cenowym na rynku saudyjskim, generalnie pozytywnie można ocenić konkurencyjność polskiej oferty eksportowej w takich grupach towarowych, jak: wyroby hutnicze, zwłaszcza stalowe; materiały budowlane, w tym drewniane panele podłogowe oraz drzwi i okna, płytki ceramiczne i szkło budowlane; urządzenia energetyczne i sprzęt elektryczny; meble i sprzęt oświetleniowy; Mozliwosci handlu w Arabii Saudyjskiej spożywcze, zwłaszcza słodycze, produkty mleczarskie oraz przetwory warzywne; w zakresie usług technicznych w sektorze nafty i gazu oraz energetycznym i stoczniowym, telekomunikacji i IT w tym automatyki przemysłoweja także budowlanym w zakresie montażu obiektów przemysłowych.

Czy ta informacja była pomocna?