Następnie doszły do tego akcesoria fotograficzne i marka zaczęła być bardzo ceniona przez osoby, które zajmują się profesjonalnym fotografowaniem. Przedsiębiorstwo cały czas krążyło w branży elektronicznej. Być może okaże się, że fani pokochają te ubrania i będzie je można zakupić w każdym kraju. Kenny , s. W tym przypadku zostanie zastosowana dywersyfikacja koncentryczna, polegająca na rozszerzeniu produkcji o wyroby dla innej gałęzi przemysłu niż dotychczas, ale przy zastosowaniu powiązań technologicznych i logistycznych oraz obsługiwanego rynku. Jako przykład można podać przedsiębiorstwo wytwarzające produkt, rozszerza swoją działalność dodatkowo o transport tego produktu dywersyfikacja wertykalna w przód.

Jak zrobic dodatkowe pieniadze

Dywersyfikacja to działanie polegające na urozmaiceniu asortymentu produkcji czy usług, mające na celu zmniejszenie ryzyka związanego zprowadzeniem działalności w obrębie jednej branży. Głównym celem dywersyfikacji jest możliwość wyrównania strat poniesionych w jednej z gałęzi działalności firmy zyskiem uzyskanym w innej. Przedsiębiorstwo bardzo mocno dba, aby zarówno samochody, które są produkowane na najwyższym poziome, jak i produkty codziennego użytku przez nie sygnowane, były luksusowe i solidnie wykonane.

Jerzy Biernacki Są jednak przedsiębiorstwa, które dodatkowo produkują różne rzeczy, o których istnieniu możesz nie wiedzieć a przynajmniej nie kojarzyć ich z daną marką.

Dobra niemiecka jakość, nowoczesne podejście do klienta oraz mnogość gadżetów sygnowanych marką Porsche sprawia, że wciąż pojawiają się jej nowi wielbiciele. Canon, jako przykład dywersyfikacji produkcji Canon jest kolejnym przykładem przedsiębiorstwa, które poszerzyło swój asortyment o produkty nie związane z główną działalnością.

Jednak swój proces dywersyfikacji przeprowadził w sposób bardzo przemyślany i sprawny.

Transakcje opcji handlowych

Na początku ta firma zajmowała się wyłącznie budowaniem aparatów fotograficznych. Następnie doszły do tego akcesoria fotograficzne i marka zaczęła być bardzo ceniona przez osoby, które zajmują się profesjonalnym fotografowaniem.

  1. Rodzaje H.
  2. Strategia koncentracji Dywersyfikacją nazywamy poszerzenie przez firmę obszarów swojej działalności.
  3. Znane przykłady dywersyfikacji produkcji, a przykład sklepu Porsche
  4. Strategia dywersyfikacji – Encyklopedia Zarządzania
  5. Он представлял из себя, однако, нечто гораздо большее.
  6. Inwestycja Bitcoin 0x Crypt
  7. Тем не менее было бы несправедливо считать, что разницы между полами больше .

W niecałe 30 lat później zaczęła się produkcja kalkulatorów, kserokopiarek oraz drukarek. Ansoff jako pierwszy dokonał klasyfikacji rodzajów dywersyfikacji na: Dywersyfikacja koncentryczna - polega na wprowadzeniu niewielkich modyfikacji do dotychczas oferowanych produktów przy niewielkich zmianach w technologii wytwarzaniaumożliwiających zaoferowanie ich nabywcom którzy nie znajdowali się dotychczas w sferze zainteresowania przedsiębiorstwa.

Mogą to być przykładowo warianty produktów narzędzi, instrumentów muzycznych, przedmiotów codziennego użytku przeznaczone dla osób leworęcznych czy niepełnosprawnych.

Działalność firmy opiera się na gałęzi przemysłu spożywczego, dlatego jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, grożąca nawet upadkiem przedsiębiorstwa. Przyczyną spadku sprzedaży jest zwiększająca się na rynku liczba firm oferujących takie same produkty w konkurencyjnych cenach. Podejmowane działania marketingowe i promocyjne nie przyniosły pożądanych rezultatów. Podjęto więc decyzję o dywersyfikacji przedmiotu działalności firmy w celu zwiększenia sprzedaży i konkurencyjności firmy oraz uzyskania niezależności finansowej od jednej grupy docelowej — klientów przemysłu spożywczego. Głównym celem jest zmniejszenie ryzyka upadku jednostki poprzez urozmaicenie źródeł przychodów.

Dywersyfikacja horyzontalna - jest działaniem zorientowanym na dotychczasowych klientów i polega na zaoferowaniu im nowego produktu. Wprowadzenie na rynek nowego produktu przy stosowaniu tej strategii może dodatkowo polegać na kreowaniu nowości rynkowej.

Opodatkowanie opcji kapitalowych w Szwecji

Zatem w klasycznym rozumieniu strategia dywersyfikacji jest to przedsięwzięcie polegające na wejściu i zaangażowaniu się przez przedsiębiorstwo w nowe branżetechnologie i rynki. Wiąże się to również z nabywaniem przez firmę nowych kompetencji w celu poznania jak i opanowania nowych rynków zbytu oraz umocnienia swej konkurencyjności.

Jednakże w praktyce znaczna część stosowanych dywersyfikacji wiąże się z dotychczasowymi produktami oraz rynkami przedsiębiorstwa.