Gdy dolar zaczyna tracić na wartości, inwestorzy poszukują alternatywnych metod przechowywania wartości. Poniżej zaprezentowano kilka najpopularniejszych przykładów korelacji, aby zobaczyć, w jaki sposób mogą być wykorzystane w strategiach inwestycyjnych.

Templeton Global Equity Group, Tucker Scott o dylematach związanych z podażą i popytem na rynku rudy żelaza: W ubiegłym roku, ceny rudy żelaza podążały trajektorią wytyczoną przez ceny ropy, notując spadek ze USD za tonę do 50 USD za tonę w kwietniu.

Track Tec zrealizował dostawy do największej na świecie kopalni rudy żelaza

Ze względu na rozmiary tego rynku, ruda żelaza jest często postrzegana jako metal wyprzedzający koniunkturę w całej branży surowcowej. Wzrost wydobycia rudy żelaza na przestrzeni ostatnich pięciu lat, w szczególności w Australii i Brazylii, jest bezprecedensowy. Na początku pierwszej dekady XXI wieku, ruda żelaza była wyceniana na ok.

Cena metalu rosła wraz z przyspieszającym rozwojem chińskiej gospodarki, by w r. Gdy cena rudy żelaza sięgnęła USD za tonę, zarządy dużych przedsiębiorstw wydobywczych jednocześnie podjęły decyzje o zwiększeniu możliwości produkcyjnych.

Można to porównać do gry, w której liczymy na pomyłkę pozostałych graczy i chcemy wyprzedzić ich Strategie rudy zelaza w handlu.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Track Tec zrealizował dostawy do największej na świecie kopalni rudy żelaza inf. Gwarantowana przez spółkę wyższa odporność na zużycie, niż w przypadku wykorzystania standardowej stali szynowej, zapewni niezawodność produktów w długim horyzoncie czasowym. Krzyżownica jest jednym z kluczowych elementów warunkujących prawidłową pracę rozjazdu, bowiem w tym miejscu znajduje się przecięcie szyn torów.

Tym razem jednak nikt nie został w tyle, a rynek został zalany ogromnymi ilościami rudy. Gdyby przeanalizować każdy przypadek z osobna, każda ze spółek górniczych prawdopodobnie miała dobre powody, by zwiększyć produkcję, ale branża jako całość nie przewidziała wpływu tych działań na podaż.

Biorąc pod uwagę wzrost produkcji rudy żelaza, prognozowany jest wzrost podaży o ok.

Po danych z Chin dobre prognozy dla rudy żelaza

Popyt na rudę żelaza słabnie także pod wpływem wzrostu podaży metalu pochodzącego z odzysku, co nie dotyczy rynku ropy, która po spaleniu znika na zawsze. Stal może być poddawana recyklingowi i ponownej obróbce.

Foundation PL #6 -NiedzielnyW.- Przetwarzamy rudę żelaza i mamy własnej produkcji narzędzia 🌲🏰⛪🌳

Przedstawione komentarze, opinie i analizy wyrażają wyłącznie osobiste poglądy zarządzających, są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani zachęty do kupna, sprzedaży ani utrzymywania jakichkolwiek papierów wartościowych czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są aktualne wyłącznie na dzień publikacji, mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku czy inwestycji.

Strategie rudy zelaza w handlu

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments FTI.

FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie; inwestor może opierać swe decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Lekcja zajmie Ci około: 15 min.

Komentarze ekspertów z Franklin Templeton Investments możesz otrzymywać bezpośrednio do swej skrzynki e-mail.

Jakie jest ryzyko? Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału.

Strategie rudy zelaza w handlu

Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Ceny akcji podlegają wahaniom często nagłym i gwałtownym wywoływanym czynnikami dotyczącymi poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólnymi warunkami panującymi na rynkach. Inwestowanie w fundusz koncentrujący się na sektorze surowcowym wiąże się ze szczególnym ryzykiem, związanym z takimi czynnikami, jak większa podatność na niekorzystne trendy ekonomiczne i zmiany regulacji mających wpływ na ten sektor.

Inwestycje w akcje zagraniczne wiążą się z ekspozycją na wahania kursów walut czy mniej stabilną sytuację polityczną lub ekonomiczną.

Strategie rudy zelaza w handlu

Dane za lata i Dodatkowe informacje dotyczące podmiotów dostarczających Strategie rudy zelaza w handlu można znaleźć na stronie www. Dane na marzec r.

Strategie rudy zelaza w handlu

Realizacja jakichkolwiek prognoz nie jest w żaden sposób gwarantowana.