Wykresy sygnałów cyfrowych zwykle swym wyglądem przypominają schody zobacz rysunek 5. Konwersję analogowego sygnału na wartości dyskretne określamy mianem kwantyzacji.

Ten artykuł dotyczy teorii sterowania. Zobacz też: wejście-wyjście w technologii komputerów.

Bolllinger Band Book Amazon mozliwosci handlowe w przyszlosci

Wejście-wyjście układu obiektu — pojęcia używane w teorii sterowaniaodnoszące się do odpowiednich punktów np.

Wymuszeniami mogą być zarówno sygnały sterujące sterowania jak i sygnały zakłócające zakłócenia.

Opcje binarne Cash Smart CS do systemu handlu

O ile sygnały sterujące są zwykle zmieniane celowo, to sygnały zakłócające zazwyczaj mają charakter losowy przypadkowy. Poprzez punkty będące wyjściami dany układ oddziałuje na środowisko, w którym się znajduje.

Opcje ETF i opcje na akcje IQ Wariant Winning Strategy

Takie oddziaływania nazywane są Sygnaly wyjsciowewielkościami wyjściowymi układu lub sygnałami wyjściowymi układu. W punktach wyjścia układu można wykonywać pomiary lub obserwować działanie układu, są to więc punkty będące czasami jedynym źródłem informacji o obiekcie.

Pojęcia wejście i wyjście układu bywają nieco sprzeczne z intuicją, gdyż nie są one tożsame odpowiednio: z punktami wpływania i wypływania ujścia na przykład substancji albo energii.

rownolegle systemu handlowego Tastytrade cotygodniowe opcje

Przykładowo, gdy obiektem jest zbiornik to wejściem może być wypływ mierzony w miejscu ujścia cieczy ze zbiornika, a wyjściem poziom tej cieczy w rozważanym zbiorniku. Liczba wejść czy wyjść nie jest tożsama z liczbą wymiarów całego układu.

Brokerow opcji Londynu System handlu tematami