Przez wieki, wypełnienie się tych wersetów pozostawało tajemnicą, a tajemniczy Znak uważany był za tatuaż. Być może ludzie którzy otrzymają Znak sami siebie potępią. Nadchodzi dzień w którym technologicznie możliwym będzie monitoring wszystkich transakcji kupna i sprzedaży.

Regulujący to akt prawny będzie gwarantował rządowi znacznie większą kontrolę nad życiem ludzi, a zaawansowana technologia będzie stosowana do implementacji szczegółów prawnych.

System handlowy 666.

System jest już w grze. Aby go sfinalizować wystarczy zintegrować poszczególne podsystemy  i zastosować procedury kontrolne. Nie istnieje możliwość uniknięcia pośrednictwa systemu lub ukrycia się przed nim, a sprawi to właśnie wspomniana zaawansowana technologia.

System handlowy 666.

Kontrola procesów kupna i sprzedaży jest tu tylko wierzchołkiem góry lodowej nadchodzącego systemu nadzoru. Wszystkie technologie informacyjne, które są obecnie stosowane lub właśnie nadchodzą zostaną wykorzystane do stworzenia tego systemu.

Technologie 0 Comments Apokalipsa Jana 16,17,18 I sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na prawej ręce albo na czole, tak że nikt nie może kupić lub sprzedać, kto nie ma znamienia: imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest [potrzebna] mądrość.

To co jest obecnie potrzebne do pełnej realizacji systemu, to jakiś kataklizm światowy, czy kryzys ekonomiczny, kreujący atmosferę jedności świata w obliczu nadchodzącego, która przyczyni się do desperackiego kroku akceptacji systemu kontrolnego przez masy ludzi pod pretekstem zwiększenia ich własnego bezpieczeństwa.

Świat jest obecnie na skraju takiego kryzysu.

Apokalipsa Jana – a “System Nadzoru 666” – wielkanocne okazje

Istnieje wiele krajów czy liderów finansowych wzywających w mniej lub bardziej zawoalowany sposób do Nowego Porządku Świata opartego o jeden system gospodarczy i polityczny świata. Globalne załamanie gospodarcze wykreować może z chaosu który nastąpi, sytuację mogącą ukształtować Nowy Porządek Świata praktycznie w ciągu jednaj nocy.

Dodanie do niestabilności światowej gospodarki, wojny na Bliskim Wschodzie, czy kryzysu imigracyjnego w Europie spowoduje globalne zaniepokojenie i zwiastować będzie upadek  kruchej gospodarki światowej. Jest wysoce prawdopodobnym, że pełzająca wojna na Bliskim Wschodzie spowoduje odwołanie do uderzeń nuklearnych.

Biblia uznaje, że całe narody arabskie znikną z powierzchni ziemi, a w niektórych przypadkach tereny po nich pozostałe staną się niezdatne do zamieszkania. Jest wysoce prawdopodobnym, że również inne kraje takie jak Stany Zjednoczone również będą w ten konflikt zaangażowane. Jego skutkiem będą miliony zabitych oraz dziesiątki milionów uchodźców.

Nadejdzie Nowy Porządek Świata.

System handlowy 666.

Wykorzystane zostaną ku temu  wszystkie dostępne zaawansowane technologie potrzebne do stworzenia rządu światowego i nowego systemu gospodarczo-społecznego. Systemem tym zarządzał będzie człowiek.

Współczesne Galerie Handlowe to architektoniczne i inżynierskie arcydzieła. Wielkie pasaże, ogromne kubatury, przestronne ulice, szklane sufity Jednocześnie Inwetor oczekuje nowoczesności, niezawodności, łatwego zarządzania i niezbyt liczebnej załogi w dziale obsługi technicznej. Te wydawałoby się sprzeczne założenia stały się wyzwaniem na inżynierów IQ Controls.

Większość tyranów przeszłości działało w podobny sposób i wykorzystywało podobne mechanizmy socjotechniczne. Ci którzy odrzucili Boga i Jezusa, będą figurowali w tym systemie jako dowód sądu bożego, bowiem to Szatan jest rzeczywistym twórcą systemu, aczkolwiek to umysły naukowców i szerokiego wachlarza innych ludzi, pozwoliły na zbudowanie tej ostatecznej pułapki usidlającej masy ludzi.

Technologia dla realizacji tego celu jest już gotowa. Jedynym co jest obecnie potrzebne to kryzys tworzący warunki dla realizacji potrzeby tego fałszywego bezpieczeństwa ludzi gotowych do jego bezwarunkowej akceptacji. Eksplozja technologiczna, której obecnie doświadczamy jest końcową grą w tym procesie i stworzy idealną pułapkę dla każdego, kto odrzuca Biblię i zbawienie jakie Bóg ofiaruje przez Jezusa Chrystusa. Nadejście Bestii będzie inne niż Hitlera lub Stalina w tym, że wymagał będzie oddawania czci.

EUR-Lex Access to European Union law

Będzie zarówno liderem politycznym jak i religijnym. Biblia zawsze kojarzy Znak Bestii z obrazem  Bestii. W Księdze Objawienia są one wymieniane razem jako część systemu kultu.

Ten znajduje się w Apokalisie Jana   ; ; 2; 2; ; i 4.

System handlowy 666.

Apokalipsa Jana I poszedł pierwszy, i wylał swą czaszę na ziemię. A wrzód złośliwybolesny, wystąpił na ludziach co mają znamię Bestii, i na tych, co wielbią jej obraz. Wydaje się, że człowiek z pomocą technologii dąży do stworzenia rodzaju cyborga — stworzenia, które będzie dokładnym obrazem Bestii.

BMS Everywhere

Gdy proces ten zostanie zakończony i będzie w pełni aktywny, Bestia wymagać będzie kultu jego i jego obrazu. Domeny polityczne, gospodarcze i religijne połączone zostaną w jeden system kierowany przez człowieka. Technologia, która teraz nas otacza będzie wykorzystywana do tworzenia zarówno obrazu Bestii jak i systemu nadzoru. Jest to koniec gry, mimo że większość ludzi jeszcze nie dostrzega w jakim kierunku ten cały proces zmierza.

  1. Strategia handlowa kieruje sie wahaniami handlowymi
  2. Ma na swoim koncie wiele wyróżnień, certyfikatów i przede wszystkim pozytywnych referencji od zadowolonych klientów.
  3. Ogrzewanie Podłogowe, Systemy Grzewcze, Systemy Chłodzenia — TiA
  4. IQ Controls | BMS Everywhere
  5. Олвин поразмыслил над .
  6. Klimatyzacja Warszawa | Montaż klimatyzacji Warszawa

Biblia jednakże wyjaśnia kierunek, w którym zmierza technologia. Badając powiązania między obrazem Bestii i jego Znakiem, wydaje się, że otrzymanie go będzie inicjacją do systemu religijnego kultu. Znak będzie widoczną pieczęcią,  że osoba jest członkiem systemu antychrysta i jego obrazu. Biblia stwierdza, że znak znajdował się będzie na prawej ręce lub czole.

Możliwe, że znak na czole będzie zarezerwowany dla wysokich rangą urzędników systemu, podczas gdy umiejscowienie go na ręce będzie dla przeciętnego człowieka. Otrzymanie znaku umożliwi funkcjonowanie i życie w systemie Nikt nie da się nabrać na nieświadome przystąpienie do systemuale będzie w pełni świadomy, że system ten odrzuca Jezusa Chrystusa dla Zbawienia. Znak będzie nie tylko niezbędny do zakupu lub sprzedaży, lecz będzie inicjacją do systemu religijnego kultu.

System handlowy 666.

Będzie to zupełnie jasne dla wszystkich, którzy jej dostąpią. Biblia mówi bardzo jasno, gdy dana osoba otrzyma Znak Bestii i jest inicjowana w systemiebędzie potępiona na wieki bez nadziei na ucieczkę z niego.

W najsilniejszym z możliwych sformułowań, Biblia ostrzega, że każdy, kto otrzyma znak jest na zawsze oddzielony od Boga w miejscu dosłownie zwanym piekłem, ale być może jednak jest tu również ludzki tego aspekt. Być może ludzie którzy otrzymają Znak sami siebie potępią. A dym ich katuszy na wieki wieków unosi się w górę.

TiA System

I nie mają wytchnienia we dnie i w nocy, czciciele Bestii i jej obrazu  i każdy kto bierze znamię jej imienia. Dajemy Państwu wieloletnią gwarancję w zakresie kompletacji dostaw oraz wykonawstwa. W naszej pracy bazujemy na ofertach sprawdzonych producentów, ponieważ wierzymy iż klimatyzacja powinna być sprawdzona i pewna.

Klimatyzacja do firmy Klimatyzacja do firmy Zadbaj o komfort w Twojej firmie. Specjalizujemy się w dostarczaniu najlepszych rozwiązań dla firm.

Account Options

Współczesne Galerie Handlowe to architektoniczne i inżynierskie arcydzieła. Wielkie pasaże, ogromne kubatury, przestronne ulice, szklane sufity Jednocześnie Inwetor oczekuje nowoczesności, niezawodności, łatwego zarządzania i niezbyt liczebnej załogi w dziale obsługi technicznej.

Te wydawałoby się sprzeczne założenia stały się wyzwaniem na inżynierów IQ Controls.

System handlowy 666.