Organizacja pracy umysłowej w ramach CRM pozwala na szybsze i łatwiejsze realizowanie celów i szybkie identyfikowanie zagrożeń. Nie może się zdarzyć sytuacja, w której utracisz je na skutek awarii dysku, bo będą przechowywane w modelu cloud chmura plików.

Dzięki integracji z systemem Comarch ERP XL możesz w łatwy sposób poszerzyć możliwości systemu handlowego o platformę udostępniającą najważniejsze informacje o Kliencie on-line.

System handlowy szans

Dostęp do stanu rozliczeń Klientów w programie CRM. Podgląd dokumentów handlowych z webowej aplikacji CRM. Domyślnie użytkownicy mają wgląd w faktury sprzedaży oraz zakupu, aczkolwiek można skonfigurować system tak aby wy świetlał także inne dokumenty np. Podgląd stanów magazynowych w podziale na magazyny.

Ta funkcjonalność jest bardzo często dopisywana podczas wdrożenia przez firmę opiekująca się systemem ERP przy współpracy z producentem oprogramowania. Synchronizacja towarów i usług pozwala na łatwiejsze oraz szybsze tworzenie szans sprzedaży a także zamówień.

System handlowy szans

Podgląd pod płatności Klienta w CRM pozwala uniknąć ryzykownych sprzedaży. Handlowiec może powiadomić Klienta o zaległościach płatniczych już podczas rozmowy telefonicznej czy też wizyty handlowej.

  • CRM dla handlowców. Program do zarządzania sprzedażą | Archman
  • Historia[ edytuj edytuj kod ] Przez ostatnich czterdzieści lat sprawiedliwy handel w Europie wyrósł z działalności lokalnej małych grup do obecnego wysokiego poziomu współpracy i integracji w skali europejskiej i światowej.

Podgląd pod stany magazynowe towaru pozwala na oferowanie Klientom dostępnych towarów. Wygrane szanse sprzedażowe stają się zamówieniami i mogą być przenoszone do systemu handlowego. Pozwala to uniknąć pomyłek, a handlowiec może przyjąć zamówienie bezpośrednio u Klienta czy też podczas rozmowy telefonicznej.

Podgląd pod dokumenty sprzedażowe Klienta pozwala na sprawdzenie obrotów.

System handlowy szans

Tym samym użytkownik może łatwiej reagować na bieżący poziom sprzedaży Klienta. Podgląd pod dokumenty zakupowe pozwala kontrolować stan rozliczeń z dostawcami.

System handlowy szans

Tym samym osoba z działu zakupów wie jakie są obroty z dostawcą oraz czy nie ma zaległości płatniczych. Możliwości rozbudowy standardowej integracji pozwalają na lepsze dopasowanie się do specyfiki danej działalności np. W celu zapoznania się z dokumentacją techniczną moduł integracyjnego prosimy o kontakt z System handlowy szans handlowym.

System handlowy szans

Istnieje także możliwość umówienia się na prezentację naszego rozwiązania. Zobacz także:.

System handlowy szans