Zapewniając łatwą dostępność produktów oraz powiązanych usług technicznych, firma Nynas stworzyła sieć biur sprzedaży oraz terminali produktów bitumicznych rozlokowanych głównie na kontynencie europejskim - m. Wieloletnie doświadczenie spółki gwarantuje atrakcyjną ofertę logistyczną, fachową obsługę i doradztwo oraz terminowość dostaw.

Funkcjonalność ta umożliwia wprowadzenie dodatkowych charakterystyk produktów - takich, jak geometryczne wymiary zbiorników, czy klasyfikacji chemicznej, dzięki którym na koniec miesiąca możliwe jest wyliczenie aktualnych stanów magazynowych. Udział firmy Hogart we wdrożeniu w Szczecinie ma charakter doradczo — biznesowy.

System handlu technicznego JD

Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań Oracle JD Edwards oraz znajomość polskich przepisów, Hogart służy swoją wiedzą w zakresie dostosowania i konfiguracji wdrażanych rozwiązań systemowych, tak by były zgodne z polskimi uwarunkowaniami biznesowymi oraz prawnymi.

Dodatkowo również, konsultanci firmy Hogart wspierają polski oddział Grupy Nynas w procesie przeprowadzania testów współpracując z polskimi użytkownikami systemu.

System handlu technicznego JD

Kontrakty dotyczą m. Spółka prowadzi działalność transportowo - spedycyjną na rynku usług transportowych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Sklepy rolniczo-techniczne GRENE - Spot 2013

Wieloletnie doświadczenie spółki gwarantuje atrakcyjną ofertę logistyczną, fachową obsługę i doradztwo oraz terminowość dostaw. Efektywny system logistyczny w Grupie JD pozwala na szybkie i sprawne dostarczanie klientom zamawianych przez nich produktów.

System handlu technicznego JD

Tabor samochodowy będący własnością JD stanowią 82 ciągniki siodłowe  z silosami wyposażonymi w niezależne urządzenie do załadunku i wyładunku. Dla grupy JD usługi transportowe świadczą również podwykonawcy.

System handlu technicznego JD