Oprócz niepodzielenia można także skorzystać z wydajności po wykonaniu tej operacji po stronie serwera. Therefore, UDFs can be run on secondary replicas. Należy je jawnie wywoływać podczas wykonywania tych operacji. Zapytania używające funkcji zdefiniowanych przez użytkownika mogą być wykonywane na podstawowej lub dowolnej replice pomocniczej. Interfejs API zapytań języka JavaScript umożliwia Programistyczne tworzenie zapytań przez przekazywanie funkcji predykatu do sekwencji wywołań funkcji.

Dostępne saldo margin, tj.

Opcje udostepniania personelu sprintu

Typ wyzwalania grid: Kiedy wybrana ostatnia cena lub cena rynkowa osiągnie ustawioną cenę wyzwalającą, grid zacznie działać. Typ wyzwalacza Stop: Gdy ostatnia cena lub cena rynkowa wybranego symbolu osiągnie ustawioną górną lub dolną cenę stop, grid zostanie zatrzymany.

Mr Prepper Prologue #2 Podziemie handlu!

Handel kontraktami futures wiąże się z dużym ryzykiem i możliwością wygenerowania zarówno znacznych zysków, jak i strat. Zyski z przeszłości nie gwarantują przyszłego dochodu.

Warianty binarne w stylu amerykanskim

Całe saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku ekstremalnych zmian cen. Jak sprawdzić Aktywny Grid Czas Czas utworzenia grida Symbol W przypadku kontraktów w handlu grid użytkownicy mogą kliknąć dźwignię wyświetlaną obok symbolu, aby dostosować dźwignię grida.

Zakończenie Kliknij zakończenie, aby zatrzymać działanie grida.

Opcje handlowe Podmiot biznesowy

Użytkownicy mogą wybrać, czy anulować wszystkie zlecenia i zamknąć wszystkie pozycje ręcznie, czy automatycznie po zatrzymaniu grida. Gdy opcja anuluj wszystkie zlecenia przy stopie jest włączona, system automatycznie anuluje wszystkie niewypełnione zlecenia dla symbolu, gdy grid jest zatrzymany; Gdy zamknięcie wszystkich pozycji przy stopie jest włączone, system automatycznie zamknie wszystkie otwarte pozycje po cenie System handlu wyzwalaczem symbolu, gdy grid zostanie zatrzymany.

Bolllinger Strip John Bolollinger

Sprawdź Szczegóły Grida.