Aplikacje mobilne Dzięki swoim możliwościom system NetRex jest dostępny z dowolnego urządzenia. Są okazywane na żądanie właściwym organom Państwa Członkowskiego, w którym eksporter ma siedzibę.

Podmioty gospodarcze i państwa członkowskie powinny mieć czas na dostosowanie swoich procedur do elektronicznych świadectw kontroli wystawianych za pośrednictwem TRACES.

System kontroli handlu Slady

In the early spring, despite night frosts and snow cover, tops of large ant hills are exempted from snow and insects begin to conduct active life. Judging by traces, the bear catches a smell of the wakened ants at distance over m. Wczesny wiosna, nie zważając na nocny przymrozek i śnieżny szata, szczyt duży mrowisko zwalniam się od śnieg i insekt zaczynam prowadzę aktywny życie.

System kontroli handlu Slady

Sądząc z śladniedźwiedż łapię zapach obudziłem się mrówka na odległości ponad m. Niniejsza procedura jest wykonywana szybciej niż Transakcje opcji VRX wagowa, lecz występuje przy niej zawsze niebezpieczeństwo, że napięcie powierzchniowe wody jest zafałszowane śladowymi zanieczyszczeniami związków powierzchniowo czynnych.

System kontroli handlu Slady

The control authority or control body issuing the certificate of inspection shall give a serial number to each issued certificate and keep a register of the issued certificates in chronological order and make the correspondence afterward with the serial number given by TRACES.

Organ System kontroli handlu Slady lub jednostka certyfikująca wystawiające świadectwo kontroli nadają numer seryjny każdemu wystawionemu świadectwu i prowadzą rejestr wystawionych świadectw w porządku chronologicznym, a następnie uzgadniają rejestr z numerem seryjnym nadanym przez TRACES.

System handlu uprawnieniami do emisji – ukierunkowanie przydziałów bezpłatnych uprawnień do emisji

Identyfikowalność i funkcje zarządzania ryzykiem umożliwia system TRACES ekspercki system kontroli handlu - elektroniczny system kontroli granicznych i certyfikacji towarów podlegających wymianie handlowej. Ostrzeżenie o wulgarnym języku Pokaż Wyświetlamy przykłady wyłącznie po to, aby pomóc ci z przetłumaczeniem słowa lub wyrażenia w różnych kontekstach.

System kontroli handlu Slady

Przykłady nie zostały przez nas wybrane ani zatwierdzone i mogą zawierać niestosowny język. Prosimy cię o zgłoszenie przykładów, które należy poprawić lub które nie powinny być widoczne. Tłumaczenia zawierające słowa wulgarne lub potoczne zwykle oznaczone są na czerwono lub pomarańczowo.

System kontroli handlu Slady

Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia. Zasugeruj przykład.

System kontroli handlu Slady