Jeśli używasz kolumny osoba lub Grupa, w każdym polu, które będzie się odwoływać do adresów e-mail, można wprowadzić tylko jedno hasło. Początek strony Uwzględnianie hiperłącza do bieżącego elementu W poprzedniej sekcji Uwzględnij statyczne hiperlink , adres w hiperłączu przykładu nie zawiera informacji o zmiennych: za każdym razem, gdy przepływ pracy wyśle wiadomość e-mail, hiperłącze wskazuje na tę samą stronę.

Aby zmienić istniejące pola tekstowe lub obrazy, kliknij przycisk Edytuj na pasku narzędziowym. Można edytować wszystkie pola tekstowe i obrazy.

Wysyłanie wiadomości e-mail w przepływie pracy

Uwaga: Jeśli na pasku zadań nie widzisz opcji Edycja, zaktualizuj program Acrobat. Aby przetestować formularz, na pasku narzędziowym kliknij przycisk Podgląd.

Podgląd formularza umożliwia wyświetlenie go w takiej postaci, w jakiej będą go widzieć odbiorcy, i umożliwia sprawdzenie wyglądu formularza. Jeśli korzystasz z podglądu formularza, możesz kliknąć przycisk Edytuj, aby powrócić do trybu edycji.

Aby zmienić istniejące pola tekstowe lub obrazy, kliknij przycisk Edytuj na pasku narzędziowym. Można edytować wszystkie pola tekstowe i obrazy.

Po ukończeniu formularza zapisz go, a następnie kliknij przycisk Zamknij z prawej strony paska narzędziowego, aby zamknąć edycję formularza. Aby rozpowszechnić formularz i zebrać odpowiedzi, zobacz Rozpowszechnianie plików PDF lub formularzy internetowych.

Utworz automatyczny system handlu akcjami Pobierz ksiazki e-mail

Możesz wysyłać formularz do wypełnienia i podpisania za pomocą usługi Adobe Sign. Nie wszystkie pola można konwertować na pola Adobe Sign np. Możesz dodawać więcej pól Adobe Sign za pomocą paska narzędziowego.

Zestawienie najlepszych programów wspierających zarządzanie nieruchomościami

Kliknij przycisk Start. Program Acrobat tworzy formularz i otwiera go w trybie edycji. Panel po prawej stronie zawiera opcje edycji formularza.

Utworz automatyczny system handlu akcjami Pobierz ksiazki e-mail

Pasek narzędziowy zawiera obsługi pól formularza służące do wstawiania dodatkowych pól. W panelu po prawej stronie kliknij opcję Więcej, a następnie wybierz polecenie Konwertuj na formularz Adobe Sign. Po wyświetleniu ostrzeżenia, że program Acrobat usunie pola formularzy nieobsługiwane przez usługę Adobe Sign, kliknij przycisk Dalej, a w następnym oknie ostrzeżenia kliknij przycisk OK.

Aby dodać pole do formularza, wybierz jego ikonę na pasku narzędziowym. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz umieścić element i kliknij przyciskiem myszy, aby go wstawić.

Generator kodów QR on-line

Podczas tworzenia lub edycji formularzy Adobe Sign na pasku narzędziowym wyświetlane są pola charakterystyczne dla formularzy Adobe Sign. Wprowadź nazwę pola i określ osobę wypełniającą lub podpisującą. Aby ustawić właściwości pola, takie jak kolor krawędzi, wypełnienia, czcionki i rozmiar znaku, kliknij dwukrotnie pole. W momencie umieszczenia pola Adobe Sign można nadać mu nazwę i określić osobę, która powinna je wypełnić lub umieścić w nim podpis.

Tworzenie i rozpowszechnianie formularzy PDF

Aby podejrzeć zmiany, kliknij polecenie Podgląd w prawym górnym rogu ekranu. Kliknij opcję Edycja w prawym górnym rogu ekranu, aby powrócić do trybu edycji.

The Howling Mines - Critical Role: THE MIGHTY NEIN - Episode 6

Zapisz formularz. Aby rozpowszechnić formularz i zebrać odpowiedzi, zobacz Rozpowszechnianie formularzy Adobe Sign. Zezwalanie użytkownikom programu Reader na zapisywanie danych formularzy Według ustawień domyślnych użytkownicy programu Acrobat Reader DC i jego wcześniejszych wersji nie mogą zapisywać wypełnionych plików formularzy.

Autor pliku może rozszerzyć uprawnienia tych użytkowników, zezwalając im na zapisywanie danych formularza. Jeśli posiadasz program Acrobat DC Pro, możesz zezwolić użytkownikom programu Acrobat Reader DC na wykonywanie dodatkowych czynności, takich jak dodawanie tekstu do formularzy nieinteraktywnych.

Utworz automatyczny system handlu akcjami Pobierz ksiazki e-mail

Uwaga: W przeciwieństwie do wcześniejszych wersji programu Reader program Reader XI oraz jego późniejsze wersje zawierają narzędzie Dodaj tekst i funkcję zapisywania danych formularza.

Użytkownicy programu Acrobat mogą pisać w formularzach nieprzeznaczonych do wypełnienia, dodawać komentarze i cyfrowo podpisywać pliki PDF bez konieczności posiadania specjalnych uprawnień.

  1. Generator kodów QR on-line. Porady, informacje
  2. Pobierz program mpFirma - mpFirma - Prowadzenie firmy w nowoczesnym wydaniu!
  3. Wysyłanie wiadomości e-mail w przepływie pracy - SharePoint
  4. Killer opcji binarnej
  5. Tel: 71 73 70 Fax: 71 55 28 www.
  6. KG Wave Trading System

Jeśli edytujesz formularz, kliknij ikonę krzyżyka obok przycisku Podgląd w prawym górnym rogu ekranu. Włącz więcej narzędzi w tym wypełnianie i zapisywanie formularza Umożliwia użytkownikom zapisywanie danych wprowadzonych do formularzy interaktywnych lub formularzy możliwych do wypełnienia.

Uwagi dotyczące lokalnego zapisywania wypełnionych formularzy Zarówno program Acrobat Standard, jak i Acrobat Pro umożliwiają użytkownikom programu Adobe Reader 8 lub jego nowszych wersji wypełnianie oraz lokalne zapisywanie formularzy PDF. Należy zwrócić uwagę na następujące dwie kwestie dotyczące używania funkcji rozszerzeń programu Reader do lokalnego zapisywania formularzy PDF zwanych dokumentami rozszerzonymi : Liczba dokumentów rozszerzonych będących w użyciu Użytkownik programu Acrobat Standard lub Acrobat Pro może wysłać rozszerzony dokument do nieograniczonej liczby użytkowników w celu jego wypełnienia.

Przykład: Utworz automatyczny system handlu akcjami Pobierz ksiazki e-mail programu Acrobat może opublikować pusty szablon formularza na stronie internetowej, która zezwala użytkownikom na wypełnianie i lokalne zapisywanie formularzy PDF.

Dostęp do szablonu może uzyskać nieograniczona liczba użytkowników. Ponadto użytkownik programu Acrobat może zebrać z wypełnionego formularza.