Parlament kilkakrotnie wzywał do wznowienia negocjacji, podkreślając wagę rundy dauhańskiej dla światowego handlu i rozwoju gospodarczego. Dauhańska agenda rozwoju opiera się na zasadzie jednolitego pakietu [3] i nadal trwa. Zobacz całą notatkę Podgląd dokumentu Dr. Polega na równowadze praw i zobowiązań, albo inaczej - korzyści i koncesji krajów członkowskich.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Dlaczego opcje zapasow pracownikow sa dobre

Tłumaczenie hasła "wielostronny system handlowy" na angielski multilateral trading system multilateral trade system Pozostałe tłumaczenia I w tym sensie otwarty, wielostronny system handlowy, zbudowany z różnorodnych państw zaopatrujących się nawzajem w produkty żywnościowe może być lepszą gwarancją stabilnych i bezpiecznych dostaw. In this sense, an open, multilateral trading system with a diversity of countries supplying food products may be a better guarantee for stable and secure supplies.

Wielostronny system handlu miedzynarodowego - wykład

The multilateral trade system has been an important contributor to global prosperity by opening up such markets, and the World Trade Organisation WTO has been most effective in providing a more level playing field for poorer nations. Wielostronny system handlowy, oparty na zasadach Światowej Organizacji Handlu WTO i przez nią ustanowiony nadal stanowi zdecydowanie najodpowiedniejszy sposób regulowania i promowania otwartej i uczciwej wymiany handlowej.

Brokerzy opcji binarnych turbo

The multilateral trade systembased on rules and established through the World Trade Organisation WTOremains the most suitable means of regulating and promoting open and fair trade. The strengthened multilateral trading system emerging from the Uruguay Round has the capacity to provide an improved forum for liberalization, to contribute to more effective surveillance, and to ensure strict observance of multilaterally agreed rules and disciplines.

Podstawy handlu na rynku Forex - 3

Punkt pierwszy w preambule stanowi odzwierciedlenie myśli przewodniej omawianego sprawozdania: stwierdza się tam, że wielostronny system handlowy ustanowiony przez Światową Organizację Handlu WTO nadal stanowi zdecydowanie najodpowiedniejszy sposób regulowania i promowania otwartej i uczciwej wymiany handlowej. The first item in the preamble illustrates the vision guiding this report: it states that the multilateral trade system established through the World Trade Organisation WTO continues to represent the most suitable framework for regulating and promoting open and fair trade.

Osiągnięte dziś porozumienie ożywi wielostronny system handlowy, który pozostaje najlepszą gwarancją otwartego, wolnego i sprawiedliwego handlu, korzystnego zarówno dla krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się. The agreement reached today will reinvigorate the multi-lateral Mediacja Expressx. systemwhich remains the best guarantee for open, free and fair trade, beneficial to both developed and developing countries.

Tłumaczenie hasła "wielostronny system handlowy" na angielski

Can the Commission evaluate the possible impact of the suspension of the DDA negotiations on the multilateral trading system Wielostronne systemy handlowe, in particular with respect to the operation of the Dispute Settlement Mechanism and a future institutional reform of the WTO? Ostrzeżenie o wulgarnym języku Pokaż Wyświetlamy przykłady wyłącznie po to, aby pomóc Wielostronne systemy handlowe z przetłumaczeniem słowa lub wyrażenia w różnych kontekstach.

Przykłady nie zostały przez nas wybrane ani zatwierdzone i mogą zawierać niestosowny język.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych. Tłumaczenie hasła "wielostronny system handlowy" na angielski multilateral trading system multilateral trade system Pozostałe tłumaczenia I w tym sensie otwarty, wielostronny system handlowy, zbudowany z różnorodnych państw zaopatrujących się nawzajem w produkty żywnościowe może być lepszą gwarancją stabilnych i bezpiecznych dostaw. In this sense, an open, multilateral trading system with a diversity of countries supplying food products may be a better guarantee for stable and secure supplies.

Prosimy cię o zgłoszenie przykładów, które należy poprawić lub które nie powinny być widoczne. Tłumaczenia zawierające słowa wulgarne lub potoczne zwykle oznaczone są na czerwono lub pomarańczowo.

Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Roznica miedzy obligatami i opcjami

Zasugeruj przykład.