Po pierwsze, w przeciwieństwie do wielkości sprzedaży w określonym przedziale czasu, dane są analizowane nie w ujęciu miesięcznym, ale rocznym. Specjaliści dzielą handel detaliczny na skoncentrowany i rozproszony. Również i w tym przypadku, ważne jest, aby przeanalizować marżę brutto dla konkretnego przedziału czasowego. Równanie pozwalające wyliczyć CRR jest dość intuicyjne. Jeśli w Twojej firmie właśnie zakończył się sezonowy szczyt sprzedaży, warto porównać go z analogicznym okresem ubiegłego roku. Kolejnym istotnym elementem, który należy uwzględnić w analizie przepływów pieniężnych, jest kapitał obrotowy.

Wskaźnik nastrojów w handlu tradycyjnym wzrósł o 13 punktów

Tylko wtedy można podejmować świadome decyzje biznesowe podparte analityką. Jednak to nie na systemach, które sprzedaję, a na miernikach chciałbym się skupić w dzisiejszym artykule. Lista opisanych przez teoretyków wskaźników jest długa i może dotyczyć przeróżnych obszarów. Myślę, że gdyby je wszystkie policzyć, wynik byłby przynajmniej trzycyfrowy.

Z oczywistych względów w tym artykule ograniczę się do kwestii handlowych. Nawet zawężając spektrum do działu sprzedaży, KPI można dalej dzielić. Co oczywiste, inne wskaźniki interesują zarząd, inne dyrektora sprzedaży, a jeszcze inne przedstawiciela handlowego.

Wrzucę to dzisiaj do jednego worka, ale jeśli przyjdzie Ci kiedyś planować strategię, to pamiętaj o takim rozróżnieniu. Prowadzisz sklep online oraz stacjonarne punkty obsługi klienta?

Badaj czynniki wpływające na skuteczność obu sposobów sprzedaży. Jednym z popularniejszych KPI w tym obszarze jest tzw. RFM Recency-Frequency-Monetary Valueczyli wskaźnik czasu, częstotliwości i wartości pieniężnej zrealizowanych transakcji. Porównuj wyniki i na ich podstawie optymalizuj podejmowane aktywności.

RFM wykaże, kiedy ostatnio dokonano zakupu, jak często dochodzi do transakcji oraz ile wynosi obrót generowany przy wykorzystaniu konkretnego kanału. Odchylenia od normy powinny Cię skłonić do reakcji.

  • Handel detaliczny – specyfika i rodzaje - blokoblisko.pl
  • Dzienniki wyboru akcji pracownikow
  • System handlu imperium bizantyjskiego

Mogą to być wyniki ogółem, wyrażone dla regionu, czy per handlowiec. Korzystając z raportów w systemie CRM, sam określisz zakres danych do analizy. Po drugie, brak wiedzy na temat rotacji zapasów oraz sprawnego zarządzania magazynem może firmę sporo kosztować i skutkować stratami finansowymi w postaci niesprzedanych towarów zalegających w magazynie z powodu niezrealizowanych transakcji.

Wskazniki handlu punktami handlowymi Warianty serii Highstock.

Według raportu Total Retail, detaliści notują rocznie straty na poziomie 1,75 biliona dolarów spowodowane nadwyżkami i brakami magazynowymi, ale także zwrotami. Jeśli chcesz sprawdzić jaką pozycję zajmuje twoja organizacja na tle konkurencyjnych firm z branży, wykorzystaj rotację zapasów jako jeden ze wskaźników efektywności i monitoruj ją na bieżąco.

Marża brutto zwrotu z inwestycji GMROI Za pozornie skomplikowanym skrótem kryje się kolejny wskaźnik obrazujący zyskowność inwestycji w zapasy. Wartość procentowa marży wskazuje, czy firma generuje zyski. Wartość marży brutto można wykorzystać w monitorowaniu innych wskaźników efektywności oraz skorelować z pozostałymi funkcjami biznesowymi. Średni koszt zapasów oblicza się poprzez dodanie końcowego stanu zapasów dla wybranych okresów oraz podzielenie ich przez tę liczbę okresów.

Formułę tą najlepiej przedstawić na przykładzie. Wartość należy podzielić przez 12 miesięcy, co daje w wyniku średni koszt zapasów równy USD. Wartość jest średnim kosztem zapasów będącym bazą do obliczenia marży brutto zwrotu z inwestycji GMROI. Aby zakończyć obliczenia, przyjmijmy, że marża brutto wynosi USD.

Marża brutto zwrotu z inwestycji wynosi 1. Na drugim miejscu znalazła się orientacja na klienta-nastawienie na zrozumienie jego potrzeb i oczekiwań oraz dążenie do ich zaspokojenia.

Wskazniki handlu punktami handlowymi Musze szukac brokera kupic kryptografie

Biorąc pod uwagę wszystkie te elementy, warto podkreślić, że kluczowe jest nie tylko zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta, ale przede wszystkim wiedza o tym, jakie działania wdrożyć, aby osiągnąć jak najwyższy poziom zadowolenia odbiorcy. Omówione poniżej trzy kluczowe wskaźniki efektywności zapewniają pełniejszy wgląd w doświadczenia klienta płynące z interakcji z marką oraz obszary wymagające wprowadzenia zmian.

Zadowolenie klienta Poziom satysfakcji klienta, w przeciwieństwie do omówionych wcześniej wskaźników finansowych, sprzedażowych czy tych dotyczących zarządzania magazynem może wydawać się kwestią mniej konkretną oraz wartością trudniejszą do zmierzenia.

Nie oznacza to jednak, że badań tego typu nie powinno się prowadzić w ogóle. Narzędzie NPS Net Promotor Score umożliwiające badanie lojalności klienta polega na zadaniu jednego, prostego pytania grupie odbiorców. Za promotorów marki uważa się respondentów, którzy udzieliły odpowiedzi 8 lub 9, a więc chętnie poleciliby markę znajomym.

Na czym polega proces podejmowania decyzji w handlu detalicznym? Wszystko zaczyna się do wyznaczenia mierzalnego celu.

Wartości 7 i 8 to respondenci neutralni, których nie uwzględnia się w równaniu. Odpowiedzi na poziomie wartości 6 lub poniżej, oznaczające krytyka marki, są najczęściej udzielane przez niezadowolonych klientów, którzy dzielą się negatywnymi komentarzami na temat naszej firmy ze swoimi znajomymi.

Zadanie tego typu pytania klientom korzystającym z kanału online nie jest zbyt skomplikowane.

Wskazniki handlu punktami handlowymi Opcje udostepniania dla Finansow Google

Jak jednak efektywnie zmierzyć satysfakcję klientów odwiedzających sklepy stacjonarne? Śledzenie aktywności i poziomu zadowolenia stałych klientów za pośrednictwem programu lojalnościowego jest jednym ze sposobów. Stały, powracający klient to zadowolony klient. Buźka czerwona, niezadowolona oznacza najniższy poziom satysfakcji. Aby uzyskać prawidłowy wynik, należy podzielić średnią liczbę naciśnięć zielonego przycisku przez średnią liczbę naciśnięć czerwonego przycisku.

Każdy wynik powyżej jeden oznacza większą liczbę zadowolonych klientów.

Wskazniki handlu punktami handlowymi Opcje spotkania TD Ameritrade Opcje

Im wyższa wartość, tym korzystniejsza sytuacja dla firmy. Doświadczenia klienta CX Już teraz można zauważyć rosnącą rolę oraz coraz większe zapotrzebowanie na obecność w przedsiębiorstwie, szczególnie z branży retail, osoby odpowiedzialnej za zarządzanie doświadczeniami klienta Chief Experience Officer. Dowodzi to, że budowanie długotrwałych relacji oraz pozytywnych doświadczeń konsumentów jest niezwykle ważne. Sposób efektywnego pomiaru doświadczeń klienta jest zależny do typu prowadzonej działalności handlowej.

Klient regularnie odwiedzający mały butik szuka prawdopodobnie czegoś innego niż ten, który robi zakupy w dużej sieci handlowej. Ta sama zasada dotyczy sklepów internetowych. Klient przeglądający najnowszy katalog produktów w internetowym salonie meblowym ma inne potrzeby i oczekiwania niż ten, który decyduje się na zakup niewyszukanej sofy. Omówiony współczynnik to zaledwie jeden element składający się na całościowy obraz doświadczenia i zadowolenia klienta.

Retail: 10 kluczowych wskaźników efektywności dla dyrektorów i prezesów w branży detalicznej

Niezależnie od wybranej metody monitorowania doświadczeń klienta, przyjęte wskaźniki powinny stanowić podstawę regularnie prowadzonych pomiarów i działań ukierunkowanych na spełnienie oczekiwań i potrzeb odbiorców. Innowacyjne rozwiązania wspierające zarządzanie handlem detalicznym umożliwiają monitorowanie doświadczeń klienta we wszystkich kanałach sprzedaży.

Współczynnik konwersji Według badań przeprowadzonych przez Temkin Group, doświadczenia klienta są ściśle powiązane z prawdopodobieństwem zakupu przez klienta w przyszłości. Pozytywne wrażenia oraz kontakt z naszą marką mogą przełożyć się na pozyskanie stałego klienta.

Retail: 10 kluczowych wskaźników efektywności w branży detalicznej

Metodą wykorzystywaną do oceny prawdopodobieństwa przekształcenia klienta odwiedzającego nasz sklep w klienta kupującego jest współczynnik konwersji. W przeciwieństwie do wskaźników satysfakcji klienta, w tym przypadku, im niższa wartość, tym wyższy współczynnik konwersji.

Prom Polonia Unity Line

Jeśli wszyscy odwiedzający sklep zdecydują się na dokonanie zakupu, wskaźnik osiągnie wartość 1. Każda wartość powyżej 1 oznacza większą liczbę odwiedzających niż kupujących.

Handel detaliczny — specyfika i rodzaje 0 0 Podziel się Sprzedaż produktów może odbywać się w różny sposób. Ten najbardziej prymitywny zakłada wymianę towaru za towar. W znacznej większości sytuacji handel ma jednak charakter handlu detalicznego. W handlu detalicznym wyróżnia się handel stacjonarny, ruchomy albo wysyłkowy Handel detaliczny z definicji jest sprzedażą towarów albo usług realizowaną w niewielkich ilościach. Zwykle handel detaliczny to ostatnie ogniwo łańcucha producent-nabywca.

W handlu detalicznym wyróżnia się handel stacjonarny, ruchomy albo wysyłkowy Handel detaliczny z definicji jest sprzedażą towarów albo usług realizowaną w niewielkich ilościach. Zwykle handel detaliczny to ostatnie ogniwo łańcucha producent-nabywca. Handel detaliczny prowadzi do tego, by towar znalazł się u odbiorcy w ustalonym miejscu i czasie. Na czym polega handel detaliczny? W przypadku handlu detalicznego mamy do czynienia z działaniami prowadzącymi do tego, że towar albo usługa trafia do klienta końcowego.

Sprzedaż się mierzy, czyli siedem najważniejszych KPI w handlu - Nowa Sprzedaż

Handel detaliczny związany jest też z zyskiem. Mamy z nim też do czynienia w przypadku różnicy między ceną zapłaty np. Handel detaliczny nie zawsze musi dotyczyć pojedynczej osoby. W bardziej ogólnym rozumieniu zakłada on sprzedaż nabywcy końcowemu. Handel detaliczny jest zależny od zakresu produktów czy usług, które są oferowane. Handel detaliczny to dostarczanie konsumentom towarów i usług, nie tylko zaspokajających ich potrzeby, ale też oferujących ponadstandardowe korzyści.

Kształtuje on konsumpcję i kreuje ceny.

Sprzedaż się mierzy, czyli siedem najważniejszych KPI w handlu Sprzedażowy buzzword ostatnich lat? Ulubiony temat na konferencjach dla przedstawicieli handlowych? Klasyk korporacyjnego żargonu? To KPI, czyli Key Performance Indicator — kluczowe wskaźniki efektywności, które pozwalają mierzyć skuteczność w osiąganiu przyjętych przez Ciebie celów biznesowych.