Autorzy zaoferowano w tradycyjnej metodologii do korzystania z mechanicznego, tj. Stąd - jego zalety i wady. Od r.

Przed: prowadzi do zarządzania pracą szkoleniową o szkoleniu zawodowym, szkolenia praktyczne, bierze udział w prowadzeniu uczniów.

Funkcjonista przyszlosci i opcji skutecznie handel opcjami binarnymi

TC: Edukacja wyższa odpowiednia Funkcjonista przyszlosci i opcji uczenia się. Doświadczenie zawodowe w profilu szkoleniowym przez co najmniej 2 lata.

Pracownicy podagogical Pracownicy: Nauczyciel. Przed: Pociągi i podnosi uczniów, biorąc pod uwagę swoje funkcje psychologiczne i fizjologiczne oraz specyfikę tematu, który jest nauczany. Tworzenie kultury osobowości, socjalizacji studentów. Nie ma nauczycieli profesorów uniwersytetów. Przed: Ćwiczenia szkolenia studenckiego zgodnie z federalnymi standardami państwowymi edukacji. Prowadzi kontrolę i organizację niezależnej pracy studentów, stosuje indywidualne programy edukacyjne.

TK: Edukacja wyższa lub średnia, kierunek "edukacji i pedagogiki", lub, edukacji odpowiadającej specyfiki przedmiotu. Nie ma wymagań dotyczących doświadczenia. Organizator nauczyciela.

Przed: stłumienie rozwoju cech osobistych, indywidualnych zdolności i talentów studentów. Promuje ekspansję i tworzenie kultury osobistej i socjalizacji. TK: Edukacja wyższa lub średnia, kierunek "edukacji i pedagogiki", lub, edukacyjny odpowiedni profil działań. Nauczyciel społeczny. Przed: Organizuje i wdraża programy na temat edukacji jednostki, ogólnego procesu edukacyjnego, rozwoju i ochrony socjalnej studentów w instytucjach, organizacjach i miejscu ich miejsca zamieszkania.

Posiadanie umiejętności korekty społeczno-pedagogicznej i usuwania stresu. TK: Edukacja wyższa lub średnia, kierunek "edukacji i pedagogiki" lub "pedagogiki społecznej". Funkcjonista nauczyciela, mowy terapeuta. Pozycja "logowania" dotyczy instytucji orientacji społecznych i obiektów opieki zdrowotnej.

Przed: Przesiewa działania, aby zmaksymalizować braki w rozwoju u studentów z naruszeniem w rozwoju, biorąc pod uwagę uczniów w krajach edukacyjnych korektomatycznych. Dokumenty metodyczne dotyczące działalności zawodowej. TK: Wyższe wykształcenie na profilu dedykologicznym. Psycholog Funkcjonista przyszlosci i opcji. Przed: prowadzi działalność w sprawie profesjonalnych wsparcia, korekty i zachowania dobrobytu psychosomatycznego i społecznego studentów, w procesie ich wychowania i szkolenia w instytucjach edukacyjnych.

Dokumenty metodyczne w dziedzinie psychologii, psychoterapii, seksuologii i tak dalej. TK: Wyższe lub średnie wykształcenie, kierunek "pedagogiki i psychologii". Pedagog starszy. Przed: Enganizowanie dzieci w instytucjach edukacyjnych i ich podziałach strukturalnych. Promuje rozwój tożsamości dziecka, jego formacji moralnej. Metody wychowania, przekonań i argumentów własnej pozycji. Dla wyższego szczebla doświadczenie jest potrzebne przez co najmniej 2 lata.

Wyjątek: nauczyciele działające w dziedzinie wyższej i kształcenia zawodowego. Przed: rozwija się i wykonuje indywidualną pracę ze studentami w określaniu, rozwijaniu i tworzeniu ich interesów poznawczych.

Organizuje osobiste szkolenie dla szkolenia prefiguralnego. Metodologia pracy edukacyjnej i organizacji studenta wolnego czasu. TK: Wyższe wykształcenie, kierunek "edukacji i pedagogiki", doświadczenie zawodowe w nauczycielu nie mniej niż 2 lata.

Przed: bierze udział w realizacji programów edukacyjnych głównego poziomu dla wszystkich poziomów edukacji ogólnej, zgodnie z rządowymi standardami edukacji federalnej. Materiały metodologiczne Przyszle i binarne opcje organizacji biblioteki i działań informacyjnych. TK: Wyższe wykształcenie poprzez profil pracy.

Starszy doradcy. Przed: przyczynia się do rozwoju organizacji publicznych dla dzieci, stowarzyszeń, pomaga opracować, wdrażać programy swoich działań, kierując się zasadami dobrowolnych, amatorów, biorąc pod uwagę inicjatywę, interesy i potrzeby studentów.

I ukryć przed tobą, lisy. Fox i Yozh. Wszyscy, Yozh, są dobre i dopasowane, ale kolce nie mają twarzy! Szkoła itp. Do jąkanie

Materiały metodyczne dotyczące organizacji zajęć rekreacyjnych, identyfikacji i wyboru talentów. Tk: wyższe lub średnie wykształcenie. Starszy pedagog edukacji dodatkowej. Przed: Korzystanie z specjalistycznych programów mających na celu opracowanie działań twórczych zapewnia dodatkową edukację dla studentów.

Metodologia działalności kół, sekcji i rozwoju umiejętności. TK: Wyższe lub średnie wykształcenie odpowiednie profil pracy. Dla starszych nauczycieli - szkolnictwo wyższe według zawodu i doświadczenia zawodowego w dziedzinie pedagogiki przez co najmniej 2 lata.

Lider muzyczny. Przed: rozwija estetyczny smak i zdolności muzyczne, a także sfera emocjonalna i kreatywne działania uczniów. Metodologia edukacji muzycznej, fizjologia ruchliwości dzieci i zdolności muzycznych. TK: Edukacja wyższa lub średnia, kierunek "edukacji i pedagogiki", posiadania wydajności sprzętu na instrumencie muzycznym na poziomie profesjonalistów.

Przed: uczestniczy w rozwoju profilowania i specjalnych dyscyplin, programów tematycznych i planów. Metodologia do prób i bieżących zajęć. TC: Wyższa lub wtórna edukacja muzyczna, posiadanie narzędzia do gry w zakresie umiejętności zawodowych. Szef wykształcenia fizycznego. Przed: plany organizuje i prowadzi zajęcia wychowania fizycznego. Metody pracy na skorupach sportowych, zasady ochrony Funkcjonista przyszlosci i opcji i zdrowia.

TC: Wyższe wykształcenie w dziedzinie wychowania fizycznego. Instruktor w kulturze fizycznej. Przed: Organizacja aktywnego rekreacji studentów w czasie edukacyjnym i pozalekcyjnym. Metody uczenia się sportów, zasady imprez sportowych. TK: wyższe lub średnie wykształcenie w dziedzinie sportów. Starszy metodysta. Przed: prowadzi działania metodyczne w instytucjach edukacyjnych: analiza pracy edukacyjnej i edukacyjnej.

Funkcjonista przyszlosci i opcji Bitkoiny handlowe AS.

Rozwija plany zwiększenia jego skuteczności. Metody systematyzacji materiałów metodologicznych i informacyjnych, skuteczne metody pracy pedagogicznej. Nieznisko nie mniej niż 2 lata. Dla starszego metodologa - doświadczenie co najmniej 2 lata jako metodolog.

Starszy instruktor metodetystycznych. Przed: prowadzi organizację koordynacji i wsparcia metodologicznego instytucji edukacyjnych z orientacją sportową. System przeprowadzenia organizacji pracy w instytucjach edukacyjnych orientacji sportowych, metod wdrażania prac pedagogicznych w dziedzinie kultury i sportu.

TK: Wyższe wykształcenie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Dla starszego metodologa instruktora - doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata jako metodysta instruktora, metodysta. Instruktor pracy. Funkcjonista przyszlosci i opcji implementuje programy do tworzenia umiejętności pracy i umiejętności, prowadzi ich przygotowanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiedzy.

Instrukcje i materiały metodologiczne związane z organizacją wychowania i uczenia się pracy. Metody rozwoju umiejętności. TC: Wykształcenie wyższe lub średnie według zawodu. Wykładowca - Organizator podstaw bezpieczeństwa życia. Przed: pociągi i kształci studentów, biorąc pod uwagę specyfikę prowadzenia kursów na podstawie bezpieczeństwa życia i preparatu przed badania w wysokości nie więcej niż 9 godzin tygodniowo Funkcjonista przyszlosci i opcji rocznie.

Zasady ochrony ludności w katastrofach różnych gatunków, wypadków i klęsk żywiołowych. Metody pierwszej pomocy. TC: Wykształcenie wyższe lub średnie, kierunek "Edukacja i pedagogika", obrona cywilna.

Starszy nauczyciel trener. Wcześniej: jest zaangażowany w posiadanie zestawu studentów, którzy mają pragnienie angażowania się w wychowanie fizyczne i sport i nie ma przeciwwskazań na zdrowie.

DZ: Najbardziej istotne i priorytetowe kierunki rozwoju systemu edukacji Federacji Rosyjskiej, podstawy legislacyjnej dotyczącej działań edukacyjnych w kierunku kultury fizycznej, zdrowia i sportów.

TC: Edukacja wyższa lub średnia w wychowaniu fizycznym i sporcie. Dla wyższego szczebla nauczyciela - doświadczenie co najmniej 2 lat w specjalności. Master of Production Learning. Przed: prowadzi szkolenie i zajęcia praktyczne, które mają bezpośrednią komunikację z treningiem zawodowym. Technologie produkcyjne do profilu szkoleniowego, zasady działania wyposażenia technicznego. TC: Wyższe lub średnie wykształcenie na profilu pracy.

Pozycje personelu edukacyjnego i pomocniczego: Senior na służbie przez reżim. Przed: kontroluje zachowanie studentów z zachowaniem, które odbiega od normy, w różnych instytucjach szkolenia i edukacji, a także poza nią.

DZ: Najbardziej istotne i priorytetowe kierunki rozwoju systemu edukacji Federacji Rosyjskiej, podstawy legislacyjnej dotyczącej działalności edukacyjnej, konwencji o prawach dziecka. Gry dla odporności na dźwięk, z składanymi zabawkami, Lotto, Domino, na pewnym dźwięku normalizują wymowę, a spokojny sposób ich zachowania ma pozytywny wpływ na zachowanie dzieci. Jasne i pewne zasady w grach dydaktycznych, stereotypy mowy dzieci do dokładnego wyrażania ich myśli oczyszczają ich przemówienie z niepotrzebnych słów.

Po meczach dydaktycznych w zależności od stopnia ważności podążaj za dramatyzowaniem gry wiersze, proza, gry w teatrze pulpitu i kreatywnych grach najpierw w sugestii dorosłych, a następnie przez plan dzieci. Pracując z jąkającymi się dziećmi lat, wiodące miejsce jest zajęte przez dramatyzację tekstu poetyckiego. Gry dramatyzacji przygotowują dzieci do rozszerzenia, połączonego i konsekwentnego myślenia, rozwijają przemówienie jąkające się dzieci, uczą ich ekspresyjność intonacji, rozwijać ruchy, wychowując cechy moralne, twórczy amatorstwo, towarzyskość, zdolności organizacyjne, wywołują zdolność do bycia w zespole rówieśnicy u dzieci.

Materiał pracy wyuczony przez dzieci przyczynia się do wolności komunikacji. Nie mniej ważne dla tej grupy gry z śpiewem. Podczas szkolenia dzieci koniugatu mowy dzieci śpiewają i bawią się wraz z defektologiem nauczyciela jako pedagogz odzwierciedleniem - Piosenka rozpoczyna dorosły, a dzieci powtarzają refren i wykonują działania; Z pytaniem, dziecko śpiewa prowadzące dziecko, a reszta reaguje na niego chór lub jeden po drugim.

Kortecyjna praca nad systemem gier przeprowadza się w kilku etapach. Na pierwszym etapie eksperologa nauczyciela bada stan przemówienia dzieci podczas działalności, badania ich zachowania w grach i podczas wykonywania chwil reżimowych, identyfikuje osobiste cechy wszystkich, wykonuje korektę oddychania, głosów, rozwoju dynamiki aparatu mowy, jest indywidualny i ogólny z pedagogem.

Druga faza - Etap maksymalnego ograniczenia mowy. Jego celem jest spowolnienie refleksów patologicznych na nieprawidłowe mowę, pokrewne ruchy i działania, wykorzystanie dodatkowych słów. Ten etap obejmuje okres ciszy dni oraz okres uczciwego przemówienia dni. W tym czasie jąkające się dzieci są podniesione, najlepiej, motoryzacja ogólna i ręczna. W trzecim etapie lekkie formy mowy dzieci wychowywają miękkie głosowanie, wymowa, ekspresywność mowy, czas trwania wydechu.

Jednocześnie pracuje, aby podnieść dowolne zachowanie. Na tym etapie elementy kreatywnych gier są wprowadzane w klasach na temat propozycji nauczyciela defektów. Materiały domowe są pulpitu, dydaktyczne, mobilne gry, obraz koniugatu odbite przez dzieci wraz z rodzicami spływów, wierszy, fragmentów bajek itp. Na czwartym etapie ekkektolog nauczyciel nadal pracuje nad korektą zachowania i mowy stukające dzieci. Wybór gier może być najbardziej różny: gry z śpiewem, dydaktycznym, ruchomym z regułami, gier dramatyzacji, kreatywnych.

Wystąpił warunkiem zgodności z mową dialogiczną we wszystkich grach dialogowych. Cel Funkcjonista przyszlosci i opcji etapu - Edukacja niezależnej mowy.

Funkcjonista nauczyciela tworzy dużą liczbę sytuacji do gry, w których są organicznie uwzględnione reflektory wstępnie przygotowanego tekstu. Levina opracowała następującą metodę przezwyciężenia. Autorzy zaoferowano w tradycyjnej metodologii do korzystania z mechanicznego, tj.

Nieproduktywne formy mowy. Jednak później udowodniono, że w pewnych warunkach, jąkające dziecko jest dostępne niezależne przemówienie od pierwszych dni skutków korektry, pod warunkiem, że materiał musi być niedrogi. Następnie istnieje stopniowe powikłanie materiału. W tej technice wyróżnia się następujące kroki: 1.

Propeedutic, który jest przeznaczony do 4 klas etap organizacyjny, aby zaszczepić umiejętności zachowania: na klasach, istnieje terapeuta mowy, a dla dzieci wprowadzono reżim ograniczeń mowy, ale nie ciszy.

Towarzysząca mowa: 16 klas, na których dzieci wykonują różne działania praca ręczna, rysunek i reagować na pytania terapeuty mowy. Etap końcowej mowy: 12 klas, na których dzieci powinny opisać swoją pracę lub część pracy.

Wraz z towarzyszącym przemówieniem towarzysząca mowa trwa. Etap poprzedniej mowy: 8 klas. Jest to bardziej złożona forma mowy, ponieważ Dziecko mówi o tym, co zrobił, ale o tym, co zrobi.

W tej sytuacji nie ma wsparcia na wizualny obraz. Do tego typu należy przekazać, gdy dzieci już mogą korzystać z towarzyszącej i końcowej mowy.

Końcowy etap: Ustalanie umiejętności samo-mowy. Skurowanie nie jest chorobą, ale manifestacją choroby, jeden z jego objawów. W związku z tym, aby porozmawiać o taktyce leczenia jąkania, musisz dokładnie zainstalować, manifestację, z którego to zaburzenia jest Opracowano dużą liczbę metod żarówek. Która technika jest odpowiednia w każdym przypadku, trudno jest powiedzieć.

Dziś oferujemy Ci metodologię opisaną w książce V. Lykov "jąkając z przedszkolaków" M. Skurowanie esencji. Skurowanie - zjawisko jest dość powszechne. Jednak codzienne obserwacje pokazują, że dorośli nie mają jasnej idei jąkania, odrębne zrozumienie psychologii jąkania, znajomość naukowo opartych ścieżki zapobiegania i leczenia. Skurowanie to nie tylko złożone zaburzenia mowy, ale także choroba całego organizmu. Dlatego wraz z środkami pedagogicznymi, jąkające się dzieci potrzebują specjalnego leczenia przyjęcia.

Badania rodziców wykazały, że w większości rozumieją jąkanie jako "rozpad mechaniczny" dźwiękoszczelnych, nie kojarzą jej z kompleksowymi procesami mentalnymi. Stąd i czysto formalne podejście do wychwytującej się i uczenia się jąkanie.

Przygotuj wiadomość o architekturze. Architektura

Jak współczesna nauka traktuje to zjawisko? W oparciu o nauki I. Pavlov, jąkanie jest uważane za prywatny rodzaj nerwicy - logowania neruroza mowywynikająca z zaburzeń funkcjonalnych o wyższej aktywności nerwowej.

Wiadomo, że w kory mózgowej dwa powiązane i współzależne procesy są Funkcjonista przyszlosci i opcji postępowanie - wzbudzenie i hamowanie. Zwykle równoważenie się nawzajem, tworzą pokój i dobre samopoczucie dla całego organizmu, tzw. Stan komfortu. Ale gdy wzajemne rajd z tych procesów jest uszkodzony, pojawia się zjawisko, które I. Pavlov w figuratywnie "SROR". Chory ostrość utworzona w wyniku takiego "czarodzieja" zmienia interakcję między korą a przewodem.

Wychodząc z kontroli kory, formacje podkoratyczne zaczynają wysyłać niechlujne impulsy w kora, w tym w strefie reprodukcji mowy, określając wygląd konwulsji w różnych częściach aparatury mowy chłopaki, gardło, język, usta. W rezultacie jego oddzielne składniki są wywołane wcześniej, a inne później. Tempo i gładkość ruchów mowy jest zepsuty - więzadła głosowe są szczelnie zamknięte lub niewyraźne, głos nagle znika, słowa są wymawiane w szeptanym i wykręcionym rozszerzonym - PP-Field, BBB-Be-Berez, dlaczego myśl mówi niejasnonie komunikuje się z końcem, staje się niezrozumiała do otoczenia.

W tym względzie pojawia się pytanie: "Jakie czynniki niekorzystnie wpływają na normalny przepływ wzbudzenia i hamowania? Ale główne z nich jest Funkcjonista przyszlosci i opcji układu nerwowego, najczęściej z powodu chorób zakaźnych powikłania po odrze, zapalenie mózguospałącej obecnej przewlekłą patologię - reumatyzm, zapalenie płuc itp.

Czasami dzieci rodzą się z osłabionym układem nerwowym, co było konsekwencją niekorzystnej ciąży. Zadzwoniliśmy do grupy przyczyn natury patogennej, ale jest inna grupa - wady edukacji. Nieprawidłowe urządzenie, kłótnia rodziców w obecności dziecka, nierówna postawa do niego Okhriches, zastraszanie, karawreszcie różne wymagania w rodzinie raną psychikę dzieci i pociągają za sobą zaburzenie mowy.

Wiele innych czynników, takich jak leworęczność, imitacja, nokaut, naruszenie zawiesiny dźwięku, niedoceniania mowy itp. Zdarza się, że dziecko, naśladując touchą mowę innych, stara się wyrazić swoje myśli jak najszybciej, wraca, zdezorientowany w dźwiękach i zaczyna się jąkać.

Jednak na manifestację jąkającymi niedostatecznie wymienione czynniki. Rodzaj push, mechanizm startowania jąkania służą taką drażniące jak strach, sytuacje konfliktowe, ciężkie doświadczenia emocjonalne. Stąd staje się jasne, dlaczego dzieci częściej zaczynają się jąkać po chorobach cierpiących: osłabiony układ nerwowy reaguje ostro do silnych bodźców, na szorstkim szoku itp. Skurowanie w większości przypadków wiąże się z strachem atakiem zwierząt, uderzenie samochodów, pożarów, utonięcie, uprawy koguta, kara, stresy emocjonalne.

I rzeczywiście, około 70 procent przypadków jąkania wiąże się z obrażeniami umysłowymi. Mogą się kłócić: "Wiele Wirtualny przeglad handlowy się boi, ale nie wszystkie z nich jąkają".

To prawda, prawda. Być lub nie jąkanie, zależy to całkowicie, ponieważ zauważyliśmy, z wielu atrakcyjnych okoliczności - stan układu nerwowego w czasie uszkodzenia psychicznego, siły traumatycznego bodźca itp. Skurowanie zwykle rozwija się u dzieci od dwóch do pięciu lat, tj. W najbardziej burzliwym okresie tworzenia mowy. W systemie innych procesów psychicznych, najbardziej delikatnych i wrażliwych z powodu ich "młodzieży", a zatem obciążenie układu nerwowego bezpośrednio lub pośrednio wpływają na działania mowy.

Małe dzieci mają trwałe reakcje hamowania. Dzieci są łatwo podekscytowane, a podniecenie może prowadzić do skurczów, w tym napadów aparatury mowy - jąkającą. Skanie chłopców jest trzy razy częściej niż w dziewcząt. Naukowcy wyjaśniają to zjawisko przez fakt, że chłopcy ze względu na ich bardziej aktywny styl życia podlegają częstszym obrażeniom. Uczniowie wiejskie mają rzadko jazda na łyżwach niż miejski.

Na obszarach wiejskich, mniej czynników traumatycznych, jest bardziej spokojny i mierzony rytm życia.

  • Trading D Opcje Binairs Forum
  • Auguste Perera napisał: "Jeśli budynek zgodnie z prawdą spełnia jego spotkanie, a jego zewnętrzne formy powinny mówić o funkcjach specyficznych dla niego.
  • Definicja gornego systemu handlowego

Objawy jąkania Skurowanie wpływy na różne sposoby, ale nie jest trudne do określenia choroby. Manifestuje się w obsesyjnym powtarzaniu dźwięków i sylab, albo w przymusach mimowolnych, opóźnienia często towarzyszy drgawki organów mowy. Ligamenty głosowe, mięśnie gardło, język, usta wpływa na drgawki. Obecność konwulsji w strumieniu mowy jest głównym zjawiskiem jąkania. Różnią się częstotliwością, miejsce porażki i czas trwania. Z postaci konwulsji zależy od nasilenia jąkania.

Napięcia narządów wymowy nie pozwalają na szybkinging dokładnie, wyraźnie mówić rytmicznie rozmowy. Jest zdenerwowany, a głos - w curtleing jest niepewny, ochrypły, słaby. I rzeczywiście, wiele doświadczeń potwierdza tę myśl. Nielsen Islandia ; Budynki biurowe M. Paulson NorwegiaV. Schusev powiedział: "Klasyczna architektura jest językiem, że przez wszystkie czasy okresów kulturowych ludzkości, był rozumiany przez wszystkie narody.

Jest to jedyna architektura, która zdobyła sytuację międzynarodową. Charakterystyczną cechą stosowania antycznych klasycznych form architektonicznych w tym okresie jest ich celowe uproszczenie i degradacja ze względu na błędną ideę, że środki te przyczyniają się do monumentalizacji obrazu.

Kolumny tracą intazis, ich proporcje są wyciągane, a kompozycje ogólnie nabywają członkostwo w przesadnej dużej skali. Kompozycje wielu obiektów rządowych, wzniesionych we Włoszech i Niemczech w systemach totalitarnych stały się skrajnymi objawami takiego gruboziarnistego neoklasycyzmu. Tak więc rozwiązane struktury triumfalne łuk triumfalny w geniuszu i pomniku zwycięstwa w Balzano Architekt M. Piapacytini i Olimpijskie obiekty sportowe w Rzymie architekt L. Maretti i E. Osobliwy symbol tego kierunku w architekturze był budynek pałacu cywilizacji architekta architekta M.

Pyteniini w nowym publicznym centrum Rzymu - EUR. Skład pałacu jest uproszczoną kompozycją rzymskiego Colosseum. W Niemczech "Trzeci Rzeczyk", taki zdegradowany fałszywy monumentalny neoklasycyzm został wykonany z strukturami cesarskiego kompleksu partii socjalistycznych w Norymberdze, kompleksie olimpijskim i budynku nowego cesarskiego biura architekta A.

Steebher w Berlinie. Pozostawił szereg niewątpliwie estetycznie istotnych struktur opartych na kombinacji klasycznych technik kompozytowych ze stylizowanymi elementami architektury narodowej. Najlepszym przykładem takiego składu jest rządowy dom w Erywarze Architector A.

Fomin i P. FominL. Polyakovwnętrza stacji październikowej "Październik" architekt L. Polyakov i "Kursk-Ring" Architekt Zakharova. Jeżeli w Europie po II wojnie światowej, większa dystrybucja otrzymuje funkcjonalizm, wtedy w ZSRR język architektoniczny Ampira był postrzegany jako Szybkie opcje godny środków odbicia zwycięstwa Triumf w Wielkiej Wojnie Patriotycznej w Rudnev, E.

Chernysev, P. Ambrosimov, A. Khryzowa, inżynier V. Ta okoliczność zwróciła Krajowa praktyka projektu w Funkcjonista przyszlosci i opcji rzędzie funkcjonalizmu.

Funkcjonista przyszlosci i opcji Jak zrozumiec japonskie swieczniki

Wyjazd z funkcjonalizmu w krajach zachodnich pod koniec lat XX wieku - na początku lat Określone przez szereg powodów społecznych i ekonomicznych. Ale amerykański architekt F.

Funkcjonista przyszlosci i opcji dał czysto emocjonalną ocenę. Rośnie z nim i pisze: "Misja założyła swoją sztukę na trzy rzeczy: oszczędności, nauki, technologii. Oczywiście miał rację. Ale to z tego nudne. Wszyscy jesteśmy znudzeni. Publiczne zjawiska, jako rozwój branży turystycznej i praktyki organizowania wystaw międzynarodowych i światowych Expo.

Skład architektoniczny pawilonu wystawowego był zwykle oparty na tożsamości krajowych form architektonicznych. W tym względzie od lat Rozpoczyna się nowy okres rozwoju historyzmu w architekturze. Ten kierunek jest varieklicznie, ale otrzymał ogólną nazwę postmodernizm. Jenka powiedziała: "Postmodernizm jest popiolifulistyczną sztuką bezpośredniej eksploatacji". Wail i A. Gisis Uwaga: Wiadomosci Wydarzenia Strategia handlu to sztuka epoki, która przeżyła upadek wszystkich dużych pomysłów ludzkości.

Artysta nie buduje już utopii, nie odbuduje, ale pasuje do świata, starając się uzyskać pracę z maksymalnym komfortem. W przypadku postmodernizmu prawo nie jest napisane, mieszka z eklektycznym, śmiało ugniatając jego sztukę na fragmenty słów i pomysłów innych ludzi. Kultura przeszłości dla niego jest udarem starej kobiety, skąd bierze wszystko idzie w ruch, obficie ciągnąc wynikowy produkt przez receptę autora Każda scena tutaj jest cytatem, to jest taka droga i wyraża ducha postmodernizmu, który wykonał cytaty i jego główny broń oraz z głównym symbolem.

Literatura, muzyka, sztuka obrazkowa, architektura. World-Visree baza postmodernizmu była głębokie rozczarowanie w ideologii postępu historycznego, sformułowanego przez francuskich oświecaczy XVIII wieku. Postmodernistyczne filozofowie M. Foucault, J. Wdrożenie publicznego utopii odwrócił się przez koszmary rewolucji i totalitaryzmu, ponieważ zorientowała osobowość i społeczeństwo na niezachwianej hierarchii wartości, na pewnym centrum duchowym, moralny absolutny.

Filozofia postmodernizmu przebiega z instalacji, którą jest właśnie orientacja na absolutnie stale odtwarza całkowitą struktury i całkowitą świadomość. Alternatywa dla niego może być pluralizmem. W tym względzie postmodernizm jest interpretowany ogólnie jak pluralizm i orientacja na fragmencie zamiast całości. W architekturze postmodernizm powstał do końca roku. Najbardziej krytykową postmodernistów poddano takim fundamentalnym przepisom modernizmu jako funkcjonalne zagospodarowanie przestrzenne miast, ascetyzmu form architektonicznych, odmowę wszystkich dziedzictwa kreatywnego, regionalizmu i podejścia środowiskowego do projektowania.

W dziedzinie form architektonicznych postmodernizm jest nieodłączny w odrodzeniu często eklitycznym historycznych systemów architektonicznych i wystroju wszelkiego rodzaju ozdobny murarstwo, litowanie, malarstwo, zamówieniaodwołanie do ekspresyjnych cech tablicy ściany z odmową odmowy Ściskanie okien pasa, ożywienie aktywnej sylwetki budynku szczypce, frontones, strych podczas odmawiania płaskich dachów.

Zasady konstrukcji kompozytowej są odrodzone - symetria, proporcjonalność. Bardzo zróżnicowany rozwój niesłyszących ścian, na których tekstury, kolor, nisza itp. Oprogramowanie w formacji postmodernologii było jedną z największych Funkcjonista przyszlosci i opcji tego stylu - wieżowiec z firmą ATT w Nowym Jorkuzbudowany na projekcie ex funkcjonalisty, a teraz Masters Postmodernizm F. Johnson i K. Berji jest zabarwiony w postaci kompleksu kondygnacyjnej centralnej objętości otoczonej znacznie większą ilością pryzmatycznych woluminów piętra.

Wszystkie objętości są wyłożone z brązowym szkłem lustrzanym i mają ekspresyjne sylwetki ukończenia. Autorzy starali się wejść do budynku w otaczającym go kontekście. W dziedzinach teoreści i praktykujących postmodernizm R. Venturi, M.

Külo, L. Krie, A. Rossi, A. GrumsaCo sformułowała podstawowe zasady: "Imatabitimi" zabytków i "próbek"; pracuj w "Stylach" historyczne i architektoniczne ; "Inverse Archeology" - przynosząc projektowany obiekt zgodnie ze starą tradycją budowlaną; "Codzienne życie realizmu i starożytności", prowadzone przez znane "zakwaterowanie" lub uproszczenie widocznych klasycznych form architektonicznych.

Wizja widz partnera i zainteresowanych konsumentów a nie średniego obywatela ustalona do gry, teatralny charakter postmodernizmu, a czasem wyraźnie wyraźnie wymawiane cechy Kicha i Buneforii. W Europie zespół kompleksu mieszkalnego "Arena Picasso" można przypisać najsłynniejszym kompozycjom planowania miasta postmodernizmu na apartamentów na przedmieściach Paris Marne Levallezaprojektowany przez M.

Nunse,młody hiszpański pracownik, który pasjonuje się teatr dołączył do warsztatu Talter de Arkitecture i pracował w nim od czasu jego wystąpienia. Nie otrzymał kształcenia zawodowego, ale przez lata pracy w warsztacie nabył umiejętności w praktyce.

Cyberpunk 2077 PL 🤖 odc.35 (#35) 🦾 Magazyn i zakończenie Delamain +inne opcje -Gameplay po polsku 4K

Łamije warsztaty i pracuje niezależnie. Konkurowanie z Talter de Arkitechitecture, zaprojektował kompleks Arena Picasso na tej samej przedmieściach Paryża, gdzie słynny warsztat został posadzony przez złożone "Pałac Abraksa". Oba projekty zostały przeprowadzone niemal jednocześnie. Skład kompleksu "Arena Picasso" jest ściśle symetryczny.

Funkcjonista przyszlosci i opcji Kupca dla wszystkich opcji

W centrum znajdują się dwa piętrowe domy w postaci obrotowych okrągłych płyt "Alarmy", niezależnie od tego, czy "jelenia" uciekł do płaskiej bazy z rozszerzonych 4-piętrowych domów, a także rozszerzonych domów kondygnacyjnych skrzydła boków zespołu. Przestrzeń kompleksu jest połączona z wysokimi cztery piętra napędy umieszczone wzdłuż osi kompleksu i "alarmów".

Formy architektoniczne kompleksu są niezwykle eklektyczne: łączą gotyckie arkbutany z klasycznymi elementami, szczegółami konstruktywistycznymi i rzeźbą dekoracyjną inspirowaną barokowymi obrazami.

Cała kompozycja dominuje duchowość teatralności, szybkiego jarzma i celowego nie funkcjonalności zwłaszcza w dyskach mieszkalnych. Zgodnie z treścią zamówienia, stosowanie dziedzictwa architektonicznego w postmodernistych pracach jest bardzo różny: ironiczna karmacja, fragmentaryczne stosowanie części, udokumentowane przez przykład tego przykładu Muzeum Multimillioner Multimillioner Muzeum P. Budynek przeprowadzono zgodnie z projektem R.

Lengradon i E. Wilson i jest rekreacją antycznego "Villa Papirus" w ofierze w I C. Z erupcją Vesuviya Herculaneum. Postmodern koncentruje się na kliencie. Stąd - jego zalety i wady. Wysoka technologia.

High-Tech jest estetyczny przepływem w architekturze, który siedzibę w latach tych. Jest nowoczesną modyfikacją technicznego, wyznania radykalnej aktualizacji języka architektury pod wpływem postępu technicznego.

W pewnym stopniu High Tech jest ostatnim krokiem w rozwoju estetycznego rozwoju form technicznych rozpoczętych konstruktywizm z lat Od poprzednich kroków, High-Tech wyróżnia się jedynie do niego wrodzoną supertechism demonstracyjnym, w którym funkcjonalne wykorzystanie struktur budowlanych i systemów i urządzeń inżynierskich rozwija się w dekoracyjne i teatralne z elementami przesadą i ironią, która jest również nieodłączna w innych nowoczesnych obszarach w dziedzinie sztukiprzede wszystkim postmodernizm.

W przeciwieństwie do konstruktywizmu i konstrukcji, obsługujący głównie żelbetowy beton i szkło, High-Tech koncentruje się na opanowaniu estetycznego potencjału konstrukcji metalowych w połączeniu ze szkłem. Ponadto High Tech aktywnie obejmuje elementy ich urządzeń inżynieryjnych w składzie budynków i struktur - kanały powietrzne, miny wentylacyjne, rurociągi. Opierając się na czysto technologicznej praktyce przedsiębiorstw przemysłowych, aby oznaczyć różne kolory rurociągów różniczkowych w celu wykorzystania systemów inżynieryjnych, High-Tech wykorzystuje tę technikę w budynkach publicznych jako środki kompozytowe.

Ideologiczna Forernner High Teja słusznie uważa architekta Ya. Wyszedł w licznych fantazjach architektonicznych z lat Kompozycje budynków i struktur, w wyniku, którego harmonijnie łączą struktury stalowe prętowe z samolotami ascetycznymi otaczającymi i elementami systemów inżynieryjnych.

Priorytetem Ya. Chenikhov znajduje się również w najbardziej rozbudowanej monografii poświęconej wysokiego przepływu, amerykańskim historyka architektury D. Colin, przetłumaczony na większość języków europejskich. Rozważany jest "Pałac kryształowy" architekta D. Ten wybitny architekt, który rozpoczął się jako funkcjonisty, w Funkcjonista przyszlosci i opcji okresie kreatywności stał się podstawowym środkiem przeciwmunkcyjnym. W oparciu o sytuację, w której funkcja jest krótkotrwała i ściśle podąża za nią moralnym starzeniem się budynków stolicy, starał się tworzyć struktury z uniwersalną przestrzenią wewnętrzną, łatwo dostosować Funkcjonista przyszlosci i opcji do zmieniających się funkcji.

Bolszevolnaya Rama budynek Wydziału Architektonicznego Uniwersytetu Illinois,kolumn i gospodarstw projekt teatru w Mannheim,dwukropek i stalowa struktura powlekania nowy krajowy budynek galerii w Berlinie, Priorytet włączenia do składu jaskrawo kolorowych rurociągów należy do architekta E Saranin Rtechnologiczny Uentar General Motors w Detroit. W High-TEC stosuje się łączne ramy z twardych i kablowych elementów, istnieje tendencja do przesadzania wymiarów struktur łożyskowych.

High-tech naturalnie i celowo przechwytuje w jego orbicie nie tylko wyglądu i wnętrza budynku, ale także środowisko - elementy ulepszenia i rzeźby dekoracyjne wykonane z tego samego materiału co fasady. Przed budynkiem Kongresu -Hulle architekci R. Schuller i Witte Schuller-Witte, na niskim puddysta, jest zainstalowana rzeźba - "Bukiet kiełbasek aluminiowych", jak na ironię kontrastujący z płynnymi formami z podkreślonym geometrizmem budynek.

Najbardziej znanym odwołaniem High-Tec był budynek Centrum Sztuki. Pompidou na płaskowyżu Bobur w Paryżu Architekci M. Piano i R.

W oparciu o zadanie tworzenia wolnej przestrzeni wystawowej autorzy przeszli przez mgły van der roe, ale przywiozli go do absurdu. W budynku o szerokości 50 m. Każda z sześciu podłóg lądowych jest zablokowana przez gospodarstwa stalowe, oparte na zewnętrznej stalowej sieci obsługującej. Span 50 m do demonstrowania książek i obrazów jest wyraźnie nadmierne, a duża wysokość gospodarstw odpowiadających temu rozpiętości prowadzi do faktu, że prawie połowa objętości budynku zajmuje międzypoślizgowe przestrzenie międzyczasowe.

W tym względzie konieczne było zorganizowanie dodatkowych ścian wewnętrznych do organizowania ekspozycji. W fasadzie przeprowadzono tutaj komunikacja inżynieryjna, po przekątnej umieszczonej wzdłuż głównej fasady znajdującej się w przezroczystym schodach rur plastikowych.

Szerokości, ale w umiarkowanych formach, zasady high-tech są wykorzystywane w konkursach wnętrzach budynków biur, hoteli, sklepów towarowych, wielofunkcyjnych budynków typu Atrium.

Przygotuj wiadomość o architekturze. Architektura

Hasive na całej wysokości budynku przestrzeń atrium nakłada się na górny znak z przezroczystą strukturą metalową. Ten konstruktywny system uzupełnia ciche windy z przezroczystymi kabinami, rurociągami i rurami powietrznymi.

W Funkcjonista przyszlosci i opcji Największym i najsłynniejszym cywilnym stylem Hay-Tech był Gospodarka Hong Kong-Shanghai Banking Corporation, zbudowana w Hongkongu w roku na temat projektu korporacji architektonicznej Normana Fostera.

Budynek systemu konstruktywnego - Trunut-Bridge lub Stem-Rustvar. Osiem pni znajduje się na końcu budynku. Każde wsparcie składa się z czterech rurowych kolumn przekrojowych, połączonymi przez sztywne bluzy podłogowe do pustego łodygi przestrzennej. Puks łączy się z gospodarstwami jednooplanowymi 38,4 m.

W kierunku, fermy prostopadłe, pnie łączą się ze sztywną plagą obligacji ukośnych wykryty na elewacji. Kolory High-Tech opierają się na kombinacji odcieni achromatycznych o jasnych kolorach. High-Tech wciąż się rozwija, wykorzystując nowoczesne technologie i materiały. Symbol w sztuce jest obrazem o maksymalnym stopniu uogólnienia i wyrażenia wyrażającego pomysł. Opracowanie różnych kierunków w ewolucji architektury XXV. Ciągle zamyślanie się, bez mieszania z nimi, tworzenie budynków i struktur niosących symboliczne funkcje - budynki symboli lub zawierający symboliczne elementy.

Zwykle są one wezwani, aby symbolizować jakiś rodzaj ideologicznego, stanu, pomysłu religijnego lub innego programu, który nie jest następny bezpośrednio z funkcji budynku lub struktury. Budynki symboli powinny zawierać opera w Sydney, a zaletą jego kompozycji jest symbolami wielu rundew: Niektórzy krytycy widzą obraz żaglówki, inni - rozmawiając mnożnice w zamykanych chepshamach.

Do dziś najbardziej wyraziste budynków symboli pozostaje lotniskiem na lotnisku. Kennedy w Nowym Jorku. Budynek klimatyzujący został zaprojektowany przez E.

Saharynina w r. Rozstrzygnięto w monolitycznym zbrojonym betonie z powłoką złożoną z czterech cienkościennych skorupy o pozytywnej krzywizny Gaussa, tworząc symboliczny wizerunek balonów. E Saern udało się osiągnąć niezwykłą harmonijność struktury, znajdując odpowiednią miarę podsumowania obrazu w granicach między naturalizmem a schematem. Wraz z wizualną symboliką, która emanuje z większym lub mniejszym stopniem uogólnienia z wizualnie postrzeganych obrazów, a symbolika jest spekulacyjna, która nazywa się architekturą "dla aniołów i lotników".

Charakteryzuje się podporządkowaniem rozwiązania planowania budynku o symbolicznym obrazie, w normalnych warunkach, niezależnie od Funkcjonista przyszlosci i opcji nie postrzegane.

Przykładem tego jest budynek katolickiej katolickiej katedry św. Mary w Tokio architekt K. Tanga, Rombona objętość katolickiej katedry dla głównych wzajemnie prostopadłych osi jest zakończona przez lampy świetlne podłużne, które umożliwia nocą od wysokości, aby obserwować te przecinające się światła, takie jak świecący krzyż łaciński.

Zainteresowanie modernizmem odbywają się w latach Ponownie wchodzi na arenę architektury świata pod nazwą nie modelizmu. Utrzymanie zalet funkcjonalizmu, inadenerizm jest zwolniony z wielu niedociągnięć. Nie jest już białą architekturą ascetyczną, ale architektura, która aktywnie używa koloru.

Prace amorylizmu organicznie pasują do kontekstu budynku. W latach siedemdziesiątych zaczęły być kluczowe dla tworzenia niekmentów. Penetracja na zachodzie informacji o architekturze Awangardy Radzieckiej z lat XX wieku, która prowadziła w latach Do poważnych obrazów hobbyy i pomysłów.

Oddział enomodernizmu oparty na bezpośredniego pożyczki pomysłów przeszłości, a na ich konkretnej transformacji została nazwana dekonstrukcją "dekon". Ogólnie ze wszystkimi różnorodnością poszczególnych kreatywnych manier i Credow oparciu o zasady składowe konstruktywizm, kursierki Decoon Masters Resort do pewnej deformacji technik konstruktywistycznych "zniekształcenie abstrakcji"które nadają dynamikom kompozycji i ostrości.

Jako źródła różnych autorów dekonstrukcji wybierają różne okresy i różnych autorów rosyjskiej awangardy. Tak więc, na przykład, R. Koolas i Z. Hadid w swojej pracy koncentruje się na późnej awangardy, a zwłaszcza w "Architecku antygrawitacyjne" I.

Leonidov patrz jego projekt Instytutu Lenina, Kooleas obejmuje skład jego teatru tańca w Hadze objętość przewróconego "złotego" stożka, w której znajduje się restauracja, a Z. Hadid - zawieszona wolumen z lokalami klubowymi w "Klaba szczytowa "Konkurs na Hongkong G. Platforma świata dekonstruktywów świadczą przepisy nowoczesnego francuskiego filozofa Jacquesa Derrida, krytykowania metafizyczności wszystkich form nowoczesnej Laczy serie strategii badawczych europejskiej, która, w jego opinii, jest w zasadzie "Genesis jako obecność", która jest absolutowana obecna.

Wyjście z tej metafizyczności J. Derrida widzi w znalezieniu jego historycznych początków przez rozczłonkowanie analityczne "dekonstrukcja" szerokiej gamy tekstów kultury humanitarnej w celu zidentyfikowania koncepcji wspierających i warstw metaforów, które wychwytują ślady kolejnych epok. Chociaż główne stanowiska światopoglądu J.

Derrida opiera się na swojej pracy z językiem i listem, stosuje przepisy jego teorii i architektury dekonstruktywowania. W tym względzie jego ocena zwycięzcy parku La Willet w Paryżu architekta Bernary Necumi jest interesująca. W projekcie B. Chumi park był nasycony tajemnicą płuc głównie pawilonów jednopiętrowych - "faule" metalowe jaskrawo kolorowe struktury oparte na kombinacji obrazów i technik rosyjskiego konstrukcji.

Derrida pisze, że faule przyczyniają się do całkowitego składu przesunięcia lub przesunięcia w ogólnej kompozycji, obejmującą całe poczucie architektury do tego mononu w tym procesie, wydawało się, że daje znaczenie architektury Foli Deconet przede wszystkim semantycy architektury.

Destabilizują znaczenie, znaczenie znaczenia. Czy nie doprowadzi to z powrotem do pustyni "antyoracheitury" do znaku zerowego Funkcjonista przyszlosci i opcji architektonicznego, na którym traci swój własny, jego estetyczną aurę, jej podstawę, jego hierarchiczne zasady? Roszczenie, wsparcie, aktualizuj i "przepisują" architekturę.

Być może ożywiają energię, która została zamrożona, zamknięta, gospodarzem w ogólnym grobie nostalgii " Jenks Ch. Urok nieobecny. Tak więc jasne dzieła dekonstruktywów opierają się na estetyce wyczerpania poszczególnych szczegółów budynku.

Czasami autorzy stwarzają dotknięcie wstępnego wymiarowania budynku dla komponentów, a późniejszą próbę zbierania kompozytowych części nowej konstrukcji. W takim przypadku szczegóły są "nie na miejscu" lub "nie całkowicie zamontowane". Stwarza naśladowanie pocisku, aby wejść do budynku i jego częściowego zniszczenia.

Muzeum Gugenheim w Bilbao wygląda jak ogromny stos krzywkowych metalu, w lewo w centrum miasta. Nowe modele miast. Pod koniec XIX wieku. Idea ogrodu jest nominowany. Patrick jeed. Rozważał ciało miasta z punktu widzenia biologa w książce "Ewolucja miasta" ", miasta ewolucji". Pisze: "Dumne plany nie są gołymi schematami, ale system hieroglifów, przez którą osoba rysuje historię cywilizacji Naszym zadaniem jest rozszyfrować hieroglify i wypełnienie ich życia".

Główny materiał budowlany Garnien wywołuje zbrojący beton. W "City Industrial" możesz się poruszać, bez użycia ulic transportowych. Domy Garnier z tarasami i ogrodami na dachach są dobrym połączeniem budownictwa i starej tradycji klasycznej. Ten układ został częściowo wdrażany w Lyonie.

Le Corbusier W r. Projekt "Nowoczesne miasto na 3 miliony mieszkańców" przedstawionych w Paryżu. Opisuje koncepcję "czasoprzestrzeni" w planowaniu miasta.

Prawa Komitetu Ujednolicony katalog kwalifikacyjny menedżerów, specjalistów i pracowników Kwota wynagrodzeń menedżerów, specjalistów i innych pracowników, zależy od ogólnej zasady, jest ustalana głównie ze względu na oficjalne wynagrodzenie wypłacane przez tych pracowników swoich obowiązków zawodowych na swoje stanowiska. W tym względzie wyraźne utrwalanie tych obowiązków - ich treści, wolumen, technologię i odpowiedzialność, ma podstawowe znaczenie dla pracowników. Charakterystyka kwalifikacji każdej pozycji składa się z trzech sekcji: "obowiązki oficjalne"; "Muszę wiedzieć" i "wymagania kwalifikacyjne". Sekcja "Oficjalne obowiązki" zawiera listę podstawowych funkcji, które mogą być pobierane w pełni lub częściowo pracownik, który zajmuje tę pozycję. Sekcja "Wymagania kwalifikacyjne" określa poziom szkolenia zawodowego pracownika niezbędnego do wypełnienia do niego obowiązków i wymagane doświadczenie zawodowe.

Planowanie miasta badają skład różnych publicznych sekcji ludności, ich grupy wiekowe, struktura rodziny. Istnieje stopniowe odpady z koncepcji planowania liniowych ulic i "osi", przejście do kryteriów gęstości populacji. W Amsterdamie 1 ha spada od do mieszkańców. Planista miejski nie powinien tworzyć trudnego i w pełni zakończonego systemu.

Garden Road Parkway Henry Hudson został wzniesiony w roku. Parkawave nie ma skrzyżowań transportowych na tym samym poziomie i są otoczone przez zieleń. Około r.

Płyty domowe były zwykłe na całym świecie.

Funkcjonista przyszlosci i opcji Kanal binarny Opcje binarne System handlowy M1