Urządzenia do śrutowania dla przemysłu

Przemysł z każdym rokiem rozwija się w sposób wręcz niewyobrażalny do przewidzenia. Za tym rozwojem musi także podążać technologia. A wśród nich i ta odpowiedzialna za produkcję urządzeń takich jak śrutownice. To właśnie urządzenia do śrutowaniabędą tematem dzisiejszego artykułu. Pragniemy przedstawić Wam pokrótce, o ile to w ogóle możliwe, rozwiązania, które na dobre zagościły w wielu zakładach przemysłowych. I z każdym rokiem rozwijają się dalej wypełniając zapotrzebowanie Klientów.

Z czego zbudowana jest śrutownia

Skoro zaczęliśmy już temat śrutownic, to w pierwszej kolejności należałoby słów kilka poświęcić budowie omawianych maszyn. Warto podkreślić dosyć duże zaawansowanie śrutownic automatycznych. Rozkładanie ich na czynniki pierwsze to zadanie wręcz karkołomne. Dlatego dzisiaj skupimy się na omówieniu głównych, a tym samym kluczowych elementów ich budowy. Jako pierwszą wymienić należy przede wszystkim komorę śrutowniczą. W zależności od modelu i rodzaju śrutownicy (wirnikowa, stołowa, bębnowa) zmienia się także rozmiar samej komory śrutowniczej. Jest ona wykonana ze specjalnego stopu, który zapewnia trwałość i wytrzymałość. Co ciekawe wnętrze komory może zostać także wzmocnione powłoką manganu. Dzięki temu znacznie bardziej odporna jest nie tylko komora, ale i cała śrutownia.

Następnym, ważnym elementem, w jaki wyposażone są śrutownice są koła rzutowe. Warto zaznaczyć, że są one rozmieszczone równomiernie w różnych częściach komory. Zapewnia to optymalną i możliwie najbardziej wydajną pracę śrutownicy automatycznej.

Możliwość konfiguracji

Warty podkreślenia jest fakt, że maszyna do śrutowania może podlegać licznym modyfikacjom. Mogą być także konfigurowane zgodnie z zapotrzebowaniem danego zakładu. Warto zdać sobie sprawę, że poszczególni odbiorcy ze względu na specyfikę swojej branży mogą mieć zgoła odmienne oczekiwania jeśli chodzi i wydajność i samo działanie śrutownicy. Dlatego też producenci oferują możliwość pełnej konfiguracji w obrębie danego modelu. W tym miejscu należałoby jednak przytoczyć kilka przykładów elementów, które takiej konfiguracji podlegają.

Podstawowym elementem napędowym maszyny do śrutowaniajest turbina. Śrutownice mogą być wyposażone w jedną lub kilka turbin. Różni się również moc samego podzespołu. Turbiny stosowane w dostępnych na rynku śrutownicach mogą mieć moc w zakresie 7,5-11 kW.

Jeśli mówimy o konfiguracji, to należy także wymienić ilość kół rzutowych. Tutaj możemy mówić o rozpiętości w zakresie 4-8 sztuk. Bardzo duże zróżnicowanie występuje także w obszarze maksymalnego obciążenia rolotoku. Szczególnie jeśli chodzi o śrutownie wirnikowe przelotowe. Maksymalne obciążenie może się wahać w zakresie 450-3000 kg. To spora rozpiętość. Niemniej jednak wynika ona z różnic w zapotrzebowaniu konkretnych zakładów przemysłowych.

Wielkość oraz liczba poszczególnych elementów składowych wpływa również na całkowite rozmiary urządzeń do śrutowania. Niemniej jednak w większości przypadków nie występują problemy z wkomponowaniem ich w ciąg linii produkcyjnej zakładu. Zarówno jeśli chodzi o dużych producentów jak i mniejsze zakłady.

Wybór maszyny do śrutowania z pewnością jest potężną inwestycją i wielką odpowiedzialnością dla danego zakładu. Wymaga doświadczenia, zaangażowania i przede wszystkim doskonałej znajomości zapotrzebowania. Na szczęście w tej kwestii Kupujący mogą liczyć na wszechstronną pomoc ze strony producentów. Zarówno jeśli chodzi o kryteria wyboru odpowiedniej śrutowni jak i decyzję o wyborze konkretnego modelu śrutownicy.