Strategia innowacji otwartej - bazuje na wyszukiwaniu oraz zużytkowaniu idei innowacji tworzących się w otoczeniu, które nie jest formalnie związane z zakładem. Koniecznym wymogiem warunkującym wykorzystanie strategii innowacji otwartej jest publiczna współpraca użytkowników artykułów biorących udział w projektowaniu oraz ocenie innowacji z przedsiębiorstwem.

Charakterystyka[ edytuj edytuj kod ] Jak podaje J. Altkorn Podstawy marketingu]. Są to zatem problemy na jakie mogą napotkać przedsiębiorstwa, oraz ogół wytycznych, które odgrywają kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji.

Trzy rodzaje strategii handlowej

Muszą pozostawać w zgodzie z wcześniej ustaloną misją przedsiębiorstwa. Aby stworzyć strategię marketingową należy przede wszystkim określić tę część, która dotyczy kształtowania pola rynkowej aktywności przedsiębiorstwa.

Trzy rodzaje strategii handlowej

Przedsiębiorstwo ma do wyboru cztery opcje ujęte w macierzy Ansoffa : strategia penetracji rynku — ma na celu zwiększenie sprzedaży wcześniej oferowanego produktu na dotychczasowym rynku, strategia rozwoju rynku — polega na wejściu z dotychczas produkowanymi produktami na nowe, wcześniej nie obsługiwane segmenty rynkustrategia rozwoju produktu — polega na obsłudze dotychczasowego rynku przez przedsiębiorstwo oferujące nowy lub zmodyfikowany produkt, strategia dywersyfikacji działalności — polega na wejściu na nowy rynek z nowym produktem.

Przedsiębiorstwo może dokonać dywersyfikacji : poziomej np.

Trzy rodzaje strategii handlowej

Zawartość strategii marketingowej[ edytuj edytuj kod ] Przedsiębiorstwo staje także przed wyborem nabywców, oraz programu marketingowego. Strategia marketingu masowego — proponująca jednolity program marketingowy dla całego rynku bądź określonej części, oraz strategia marketingu zróżnicowanego — proponująca poszczególnym grupom nabywców zróżnicowane programy marketingowe.

Ogół strategicznych decyzji dotyczących rynku tworzy tzw. Profil ten może podlegać zmianom na skutek przemian w przedsiębiorstwie oraz poza nim.

Konkurencyjność Strategia dystrybucji jest to zatem kompleksowy plan działalności w zakresie czynności i decyzji związanych z rozpowszechnianiem produktów, wyprodukowanych przez dane przedsiębiorstwo. Literatura przywołuje bardzo wiele definicji strategii, Magdalena Szydełko w swoim artykule przywołuje trzy, które są najbardziej odpowiednie dla działu nauki, jakim jest [[[logistyka]]] Strategia jest skoordynowanym planem, który stwarza przesłanki dla podejmowania decyzji i działań firmy oraz koncentruje się na wykorzystaniu zasobów, którymi firma dysponuje, w taki sposób, aby jej działania przynosiły wartość dodaną dla otoczenia, a firma osiągała własne celestrategia określa kierunek i zakres działania przedsiębiorstwa w długim okresie, w celu osiągnięcia przewagi w dostosowywaniu się do zmieniającego się otoczenia poprzez konfigurację zasobów i kompetencji dla zaspokojenia oczekiwań interesariuszy, strategia to sztuka myślenia, opracowania i wdrożenia koncepcji skutecznego funkcjonowania oraz rozwoju w burzliwym i często nieprzewidywalnie zmieniającym się otoczeniu; M.