Spółka nie zamierza zlecać doradztwa w zakresie przeglądu opcji strategicznych podmiotowi zewnętrznemu. Osoby te posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych transakcji na rynku kapitałowym. Na dzień dzisiejszy nie podjęto żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji, a ponadto nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości.

Transakcje opcji APC

Podstawa Prawna: Art. Zarząd Apollo Capital S. Przegląd opcji strategicznych ma na celu obranie jak najlepszej strategii prowadzącej do długofalowego wzrostu wartości Spółki. Reklama Zarząd przeglądać będzie i rozważy różne opcje, w tym, ale nie wyłącznie: - pozyskanie nowego znaczącego inwestora lub inwestorów- pozyskanie partnera strategicznego, - dokonanie zmian w strukturze bilansu, w tym nabycie lub zbycie istotnych aktywów spółki, W związku z powyższym Spółka może, między innymi, prowadzić rozmowy z pośrednikami, doradcami oraz potencjalnymi partnerami, a także, po Transakcje opcji APC stosownych umów o zachowanie poufności, udostępniać im informacje na temat spraw Spółki lub poszczególnych aktywów.

Transakcje opcji APC

Spółka nie zamierza zlecać doradztwa w zakresie przeglądu opcji strategicznych podmiotowi zewnętrznemu. Realizacją procesu zajmować się będą bezpośrednio prezes zarządu pan Dominik Dymecki oraz członek rady nadzorczej pan Paweł Jeleniewski.

Transakcje opcji APC

Osoby te posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych transakcji na rynku kapitałowym. W okresie ostatnich kilku miesięcy doradzali m.

Transakcje opcji APC

Zarząd przeglądać będzie i rozważy również inne opcje strategiczne, które pojawić się mogą w toku procesu. Na dzień dzisiejszy nie podjęto żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji, a ponadto nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości.

Transakcje opcji APC

Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.